บี้เพื่อไทยดับไฟใต้ต้องใช้ศอ.บต

นายฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)
 
นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ว่าที่สมาชิกผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เขต 2 ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนจะเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้าน จะเสนอความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐบาล โดยการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ การพัฒนาเศรษฐกิจ ความยุติธรรม ความมั่งคง การศึกษา โดยใช้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
“ผมและส.ส.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคน จะเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในทุกเรื่อง เพื่อไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดเหมือนในอดีต เช่น กรณีตากใบและกรือเซะ”นายอิสมาแอล กล่าว
 
นายอิสมาแอล กล่าวว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย เพราะมีความแตกต่างในหลายเรื่อง เช่น อัตลักษณ์ ประเพณี ศาสนา เพราะฉะนั้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง แต่เป็นที่สนใจของทุกๆพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็ก
นายอิสมาแอล กล่าวว่า ส่วนพื้นที่ฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ ที่อยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่คนไทยพุทธ คนไทยเชื้อสายจีน และข้าราชการ สำหรับเขต 2 จังหวัดปัตตานี เป็นเขตหนึ่งที่มีคนไทยพุทธจำนวนมาก และศรัทธาต่อนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีอย่างมาก ประชาชนในเขตนี้จึงเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาตลอด
 
นายอิสมาแอล กล่าวว่า นอกจากนั้นการแตกของกลุ่มวาดะห์ตั้งแต่การเลือกตั้งในปี 2548 เป็นโอกาสทองที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาแทนที่กลุ่มวาดะห์ ทำให้การเลือกตั้ง ส.ส.เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งเกือบทุกที่นั่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
นายอิสมาแอล เปิดเผยว่า ตนเคยเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎรมา 2 สมัยแล้ว จึงคาดว่าจะได้เป็นกรรมาธิการชุดนี้อีกครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะให้ตนเป็นต่ออีกหรือไม่
 
นายอิสมาแอล เปิดเผยต่อไปว่า ในช่วง 2 สมัยที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้ช่วยเหลือประชาชนด้านสวัสดิการต่างๆ หลายเรื่อง โดยการผลักดันกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มาที่สุด เช่น การดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา การศึกษา ประปา การไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม หากตนได้เป็นกรรมาธิการชุดนี้อีกครั้ง ตนผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศไทย ไม่เน้นพื้นที่ใดเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทุกพื้นที่ ซึ่งตรงกับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์