นักวิชาการต่างชาติชี้ไฟใต้แนวโน้มดีขึ้น

นายฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)
 
Dr. Norbert Ropers
Dr. Norbert Ropers
เมื่อเวลา 08.00 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุม อิบนุ คอลดูน มอปัตตานี มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและกลุ่มบูหงารายา จัดเวทีความรู้ที่ 1 กระบวนการสันติภาพ เริ่มต้นอย่างไร โดยมี Dr. Norbert Ropers ผู้อำนวยการมูลนิธิ Berghof Peace Support นักวิชาการชาวเยอรมัน ผู้มีประสบการณ์กระบวนการสันติภาพในหลายประเทศ บรรยายในหัวข้อกระบวนการสันติภาพ เริ่มต้นอย่างไร? ทฤษฎีและประสบการณ์ มีผู้ร่วมฟังกว่า 30 คน
 
Dr. Norbert กล่าวว่า ปัญหาความไม่สงบหรือความยัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือหรือยัง ตนมองว่า ปัจจุบันมีการพูดถึงการกระจายอำนาจมากขึ้นกว่า 3 - 4 ที่ผ่านมา และรัฐบาลมีท่าทีตอบรับมากยิ่งขึ้น
 
Dr. Norbert กล่าวต่อไปว่า ส่วนสัญญาณจากฝ่ายตรงข้ามกับรัฐที่จะเสนอเรื่องการพูดคุยหารือ (dialogue)กับรัฐ ก็ยังคงมีความลังเลใจอยู่ เพราะยังไม่มีความมั่นใจ แต่ข้อเสนอเรื่อง dialogue ของทุกประเทศหรือทุกพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนั้น ต้องเตรียมใจว่า ข้อเสนอทั้งหมดอาจได้รับการต้องรับเพียงบางส่วน
 
Dr.Norbert กล่าวต่อไปว่า การลดความตึงเครียดระหว่าง 2 ฝ่าย ทำได้โดยสร้างความมั่งใจว่า แต่ละฝ่ายจะต้องลดความตึงเครียดลง แต่สิ่งที่สำคัญคุณ คือต้องมีความเชื่อมั่นในฝ่ายตรงข้าม อีกฝ่ายจึงจะมีความเชื่อมั่นตามมาด้วย
 
Dr.Norbert กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สัญญาณในการลดความตึงเครียด อาจเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลก่อน โดยการสนับสนุนการใช้ภาษามลายูในสถานที่ราชการและส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ส่วนฝ่ายตรงกันข้ามอาจตอบโต้ด้วยการลดการใช้ความรุนแรง
 
Dr.Norbert กล่าวด้วยว่า แนวคิดนี้เคยนำไปใช้ในประเทศไอร์แลนด์เหนือจนประสบความสำเร็จมาแล้ว ที่สำคัญที่สุดสำหรับแนวคิดนี้ คือต้องมีผู้นำที่กล้าเสี่ยงที่จะทำในเรื่องนี้ เพราะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ลดใช้ความรุนแรง อีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ลดความรุนแรงด้วย