‘กษิต’ลงใต้โชว์ผลงานไทยใน OIC

ทวีศักดิ์ ปิ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้(DSJ)

            นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 นี้ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเดินทางมาบอกเล่าประสบการณ์ ความสำเร็จในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีนานาชาติ หลังจากเข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับองค์การการประชุมอิสลาม หรือ โอไอซี (OIC) ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี

            นายภานุ เปิดเผยต่อไปว่า เข้าประชุมในองค์การการประชุมอิสลาม (OIC) ของนายกษิตในครั้งนั้น ได้ร่วมหารือในเรื่องความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย OIC ได้เข้าใจในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย โดยการยกระดับการศึกษาในพื้นที่ การดำเนินความเป็นธรรมในพื้นที่ และการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่

            นายภาณุ เปิดเผยด้วยว่า การบรรยายของนายกษิตครั้งนี้ มี 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ฟัง ส่วนช่วงบ่าย เป็นการบรรยายให้ผู้นำศาสนาและผู้นำทางเศรษฐกิจ