8ปีไฟใต้ จัดงานใหญ่สมัชชาปฏิรูป เน้นกระจายอำนาจ-แก้ปัญหายุติธรรม

อารีด้า สาเม๊าะโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2555 สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จะจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกันณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นการจัดงานร่วมกับข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูป (สปร.) เพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม

นายประสิทธิ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ เปิดเผยว่า เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สปร. ที่มีนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเวทีนี้เน้น 2 ประเด็นหลัก คือ การกระจายอำนาจและกระบวนการยุติธรรม

นายประสิทธิ เปิดเผยด้วยว่า การจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ครั้งนี้ ได้ออกแบบให้มีสัดส่วนตัวแทนจากทุกพื้นที่ หลากกลุ่มอาชีพและศาสนาได้เข้าร่วมเวทีให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมได้อย่างหลากหลาย

นายประสิทธิ เปิดเผยว่า สำหรับประเด็นการกระจายอำนาจ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี ตัวแทนสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ นำเสนอรูปแบบทางเลือกการปกครองท้องถิ่นพิเศษสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 รูปแบบ(โมเดล) ที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วต่อเวทีสมัชชา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดความต้องการที่ชัดเจนในพื้นที่

นอกจากนี้ เวทีสมัชชาครั้งนี้ ยังเน้นประเด็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

สำหรับกำหนดการ หลักๆ ในวันที่ 4 มกราคม 2555 ได้แก่ เวลา 10.40 น. ปาฐกถาพิเศษ ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกันศ.นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ เวลา 11.55 น. นำเสนอผลการช่วยเหลือและเยียวยาของภาคประชาสังคม โดยนางสาวลม้าย มานะการ และนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เวลา 13.45 น. ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการใช้กฎหมายพิเศษ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และร่วมอภิปรายโดยนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม นายอนุกูล อาแวปูเตะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี และตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ดำเนินการอภิปรายและสรุปโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

วันที่ 5 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น.ปาฐกถาพิเศษ สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในทัศนะอิสลามโดย ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา เวลา 9.55 น. นำเสนอรูปแบบทางเลือกการกระจายอำนาจจังหวัดชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ เวลา 10.25 น. การอภิปราย ทางเลือกการกระจายอำนาจในรูปแบบพิเศษจังหวัดชายแดนใต้: มุมมองที่หลากหลาย ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสวิง ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ตัวแทนภาคประชาสังคมชายแดนใต้ ดำเนินการอภิปรายโดยอาจารย์ฮาฟิส สาและ

 

 

กำหนดการ

เวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน

4 - 5 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

จัดโดย สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมขับเคลื่อนโดย ข่ายงานชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคมจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดย สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

 

4 มกราคม 2555

9.0010.00 น.              ลงทะเบียน

10.0010.15 น.                        โหมโรง

10.1510.30 น.                        รำลึก 8 ปีไฟใต้

10.3010.40 น.                        กล่าวรายงานโดย  นายประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

10.4011.10 น.                        เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

11.1011.40 น.                        สะท้อนความรู้สึกจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

 โดยคุณแยน๊ะ สะแลแม และ คุณสม โกไศยกานนท์

11.4011.55 น.                        การแสดงอนาชีด

11.5512.15 น.                        นำเสนอผลการช่วยเหลือและเยียวยาของภาคประชาสังคม

โดย คุณลม้าย มานะการ และคุณอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ

12.1513.30 น.                        รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาด

13.3013.45 น.                        การแสดงอนาชีด

13.4514.15 น.                        ประกาศข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการใช้กฎหมายพิเศษ และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

จากสภาประชาสังคมชายแดนใต้

14.1516.00 น.                        มุมมองข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย ร่วมอภิปรายโดย

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

อนุกูล อาแวปูเตะ ศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี

ตัวแทนจาก กอ.รมน. พร้อมแลกเปลี่ยนจากผู้เข้าร่วมประชุม

ดำเนินการอภิปรายและสรุปโดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

5 มกราคม 2555

9.009.30 น.                ปาฐกถาพิเศษ สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในทัศนะอิสลาม

โดย ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา

9.309.45 น.                การแสดงอนาชีด กอมปัง

9.459.55 น.                ฉายวีดีทัศน์ ทำไมต้องกระจายอำนาจ

9.5510.25 น.              นำเสนอรูปแบบทางเลือกการกระจายอำนาจจังหวัดชายแดนใต้

โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี

10.2511.55 น.                        การอภิปรายทางเลือกการกระจายอำนาจในรูปแบบพิเศษจังหวัดชายแดนใต้:

 มุมมองที่หลากหลาย

ผู้ร่วมอภิปราย:

นายพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสวิง ตันอุด ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม

ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ นายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้

พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ภาคประชาสังคมชายแดนใต้

ดำเนินการอภิปรายโดย อาจารย์ฮาฟิส สาและ

11.5512.15 น.                        แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม

12.1512.30 น.                        ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ

12.30 น.                                    กล่าวปิดงานโดย  นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

ประธานกรรมการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้