เปิดโผแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจภาคใต้

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)


          ด

                                          

mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2554 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 13/2554 แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการถึงระดับรองผู้บัญชาการจำนวน 235 ตำแหน่ง มีร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมเสร็จสิ้นลงในเวลา 04.05 . วันที่ 26 ธันวาคม 2554 รวมเวลาในการประชุมทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง 35 นาที

ในการนี้มีข้าราชการตำรวจในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายดังต่อไปนี้ พล.ต.ต.เทศา ศิริวาโท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นรองจเรตำรวจ พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.วิศนุ ม่วงแพรศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.สันติ มะลิขาว ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ต.ต.สุวิทย์ เชิญศิริ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นผู้บังคับการตำรวจจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.วิทูร ธรรมรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจังหวัดพังงา พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.วิทยเดช วรดิลก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต.จำรูญ รื่นรมย์ ผู้บังคับการจเรตำรวจ เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.สมหมาย พุทธกูล ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ ผู้บังคับการจเรตำรวจ เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

พล.ต.ต.ดำรง วัฒโนดร ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พล.ต.ต.ชัยทัต อินทรธนูจิต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.พีระ บุญเลี้ยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา