เปิดคำสั่งตร.ย้าย28นายพลตำรวจใต้

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

                  ด

                                                       เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์


เมื่อวันที่ mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">27 ธันวาคม 2554 พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 774/2554 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทนในตำแหน่งรองผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ จำนวน 235 ตำแหน่ง โดยให้ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ในจำนวนนี้เป็นการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับนายพลในภาคใต้ ดังต่อไปนี้

พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ รองผู้บัญชาการตำรวจภาค 9 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.เดชา บุตรน้ำเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พล.ต.ต.เทศา ศิริวาโท รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นรองจเรตำรวจ พล.ต.ต.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.วิศนุ ม่วงแพรศรี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

พล.ต.ต.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต. สันติ มะลิขาว ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ต.ต. กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ชาลี เทพา ผู้บังคับการอำนายการ ศูนย์บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

พล.ต.ต. ชัยทัต อินธนูจิตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ต.ต.โชติ ชวาลวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.จำรูญ รื่นรมย์ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต.ดำรงค์ วัฒโนดร ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ปวีณ พงษ์สิรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต. พิกัด ตันติพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บังคับการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

พล.ต.ต.วิทยเดช วรดิลก ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้บังคับการกองตรวจราชการ "Times New Roman"">8 สำนัก งานจเรตำรวจ พล.ต.ต.วิทูร ธรรมรักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง เป็นผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง

พล.ต.ต.สุวิทย์ เชิญศิริ ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค "Times New Roman"">8 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.อภิรักษ์ หงส์ทอง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา พ.ต.อ.พีระ บุญเลี้ยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ต.อ.สุริยา ไชยโยธา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์บัญชาการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้