มาเลย์ขึ้นทะเบียนมรดกชาติ เสาหลักปันแดนสยาม–บริติช

แซมซู แยะแยง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

 

กรมศิลปากรประเทศมาเลเซียเตรียมขึ้นทะเบียน เสาหลักปักปันเขตแดน สยาม – บริติช อายุเกือบ 200 ปี เป็นมรดกแห่งชาติ หวังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ไทย-มาเลย์แห่งใหม่ ชี้เป็นหลักฐานยันคนมาเลย์เชื้อสายสยามไม่ใช่พวกอพยพ

 

 เสาหลักปันแดน

หลักฐาน - เสาหลักปักปันเขตแดนสยาม–บริติช ที่บ้านตือรัตบาตู รัฐเคดาห์ อายุเกือบ 200 ปี ที่กรมศิลปากรมาเลเซียเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติ

 

กรมศิลปากรมาเลเซียเตรียมขึ้นทะเบียน เสาหลักปักปันเขตแดน สยาม – บริติช ที่บ้านตือรัตบาตู รัฐเคดาห์ เป็นมรดกแห่งชาติ

เสาหลักดังกล่าว รัฐบาลสยามและรัฐบาลอังกฤษร่วมกันสร้างมาตั้งแต่สมัยมาเลเซียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เพื่อเป็นเขตแดนระหว่างเคดาห์หรือไทรบุรีที่อยู่ในการครอบครองของสยาม กับรัฐปีนังที่อยู่ในการครอบครองของอังกฤษ

บนเสาหลักดังกล่าว มีการจารึกข้อความ 3 ภาษา คือ อังกฤษ ไทยและยาวี โดยเชื่อว่า สร้างมาตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1831

นายคาลิด เชด อาลี ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและข้อบังคับ กรมศิลปากรมาเลเซีย เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนเสาหลักปักปันเขตแดนแห่งนี้ ดำเนินการตามมาตรา 76 พระราชบัญญัติมรดกแห่งชาติ ปี ค.ศ. 2005 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับต่างชาติในอดีต

นายบุญสม อินอง สมาชิกวุฒิสภามาเลเซีย กล่าวว่า เสาหลักแห่งนี้สามารถยืนยันได้ถึงการมีอยู่ของชุมชนชาวมาเลเซียเชื้อสายสยามในบริเวณนี้ ที่มีมาเป็นร้อยปีแล้ว และไม่ได้เป็นกลุ่มชนที่เพิ่งอพยพเข้ามา หรือถูกทางการอังกฤษนำเข้ามาก่อนที่มาเลเซียจะได้รับเอกราชตามที่เคยเข้าใจกัน

นายอิทธิพร บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศของไทย กล่าวว่า มีความยินดีที่มาเลเซียอนุรักษ์เสาหลักปักปันเขตแดนแห่งนี้ไว้เป็นมรดกแห่งชาติ เพราะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซีย ถึงแม้ในปัจจุบันเสาหลักแห่งนี้ไม่ได้ใช้แบ่งเขตแดนแล้วก็ตาม แต่มันยังคงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่แห่งนี้

 

ที่มา สำนักข่าวอูตูซันมาเลเซีย http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2012&dt=0111&pub=utusan_malaysia&sec=Dalam_Negeri&pg=dn_08.htm&arc=hive