ผู้ต้องหายันถอนตัวมาตรา 21 ตำรวจเข้าจับทันควันส่งอัยการฟ้อง

color:#333333;mso-bidi-language:TH">โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)


color:#333333;mso-bidi-language:TH">     ส

                    ภาพจาก-http://www.coj.go.th/opsc/news_view.php?id_news=49

 

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">เมื่อเวลา color:#333333;mso-bidi-language:TH">09.00 น.วันที่ 23 มกราคม 2555 ที่ห้องพิจารณาคดี 3 ศาลจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ศาลนาทวีนัดไต่สวนคำร้องตามมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 (พ.ร.บ.ความมั่นคง) โดยพนักงานอัยการจังหวัดนาทวียื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคง 4 คน ได้แก่ นายมะซับรี กะบูติง คดีหมายเลขดำที่ รม.1/2554 นายซุบิร์ สุหลง คดีหมายเลขดำที่ รม.2/2554 นายสะแปอิง แวและ คดีหมายเลขดำที่ รม. 3/2554 และนายอับริก สหมานกูด คดีหมายเลขดำที่รม. 4 /2554 เข้าอบรมแทนการกักขังตามมาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมั่นคง

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">ศาลได้สอบถามผู้ต้องหาทั้ง "Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">4 คนว่า ต้องการที่จะเข้าอบรมแทนถูกขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ยืนยังว่าไม่ต้องการ ศาลจึงยกคำร้องไต่ส่วนดังกล่าว และสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ color:#333333;mso-bidi-language:TH">10.30 . วันเดียวกัน พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพารับตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป แต่นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ทนายความของผู้ต้องหาคัดค้าน เนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง 4 คนอยู่ระหว่างการประกันตัว อีกทั้งศาลได้ยกคำร้องและจำหน่ายคดีไปแล้ว

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">จากนั้นศาลจึงมีคำสั่งว่า พระราชบัญญัติแห่งการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ "Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">. 2551 มิได้ให้อำนาจศาลสั่งให้ผู้ร้องหรือพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">จากนั้นเวลาประมาณ color:#333333;mso-bidi-language:TH">13.00 ขณะที่ผู้ต้องหากำลังจะเดินทางออกศาลจังหวัดนาทวีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพา จึงได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหา 4 คนบริเวณประตูทางออก แล้วนำตัวไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ทึ่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับศาลจังหวัดนาทวี

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">โดยพนักงานอัยการจังหวัดนาทวีได้นัดผู้ต้องหาทั้ง "Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">4 คนมาที่ศาลจังหวัดนาทวีในวันที่ 6 มีนาคม 2555 เพื่อส่งฟ้องศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป จากนั้นเวลาประมาณ 14.00 น พนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน

"Times New Roman";color:#333333;mso-bidi-language:TH">ระหว่างการไต่สวน มีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเทพา จังหวัดสงขลา mso-bidi-language:TH">นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ background:white">( mso-bidi-language:TH">ศอ. mso-bidi-language:TH">บต.) mso-bidi-language:TH">พร้อมตัวแทนคณะกรรมการรับรายงานตัว คณะกรรมการสอบสวนพิเศษ คณะกรรมการช่วยเหลือด้านคดีและชดเชยค่าเสียหาย คณะกรรมการกลั่นกรองผู้เข้ารับการอบรมแทนการจำขัง ตามกระบวนการของมาตรา color:#333333;background:white"> 21 color:#333333;mso-bidi-language:TH"> พ.ท.พงศ์เทพ บุญชูดวง จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า color:#333333;background:white">  mso-bidi-language:TH">เข้าร่วมฟังไต่ส่วนด้วย