อาเจะห์จับผู้สมัครสอบอ่านกุรอาน ไม่ผ่านหมดสิทธิชิงผู้ว่าฯจังหวัด

 แปลโดย แซมซู แยะแยง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)

 อาเจะห์

ทดสอบ  - ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เข้าร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านตามข้อบังคับของคณะกรรมการเลือกตั้ง (ภาพข่าวจากสำนักข่าวอันตารานิวส์)

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ที่มัสยิดรายา บัยตุลเราะฮ์มาน เมืองบันดาอาเจะห์ จังหวัดอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ จัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน โดยมีผู้สมัครทั้ง 3 คน เข้าร่วม ประกอบด้วย นายไซนีอับดุลเลาะห์ มูซากิรมานัฟ จากพรรคอาเจะห์ นายฟัครุลชะห์ ซุลฟินาร และนายเฮนดราฟัดลี ยูลีซัวร์ดีไรซ์ สองผู้สมัครอิสระ

นายจัยลานี มะห์มุด ประธานคณะกรรมการตัดสินการทดสอบอ่านอัลกุรอานในครั้งนี้ เปิดเผยว่า ในช่วง 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาทดสอบ ผู้สมัครทั้งสามคนจะต้องหยิบฉลากบทและประโยคจากคำภีร์อัลกุรอ่านที่จะต้องทดสอบอ่าน โดยผู้สมัครทั้งสามต้องทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมด 6 ประโยคและอีก 1 บทสั้นๆ โดยแต่ละคนมีเวลาอ่าน 20 นาที

นายจัยลานี เปิดเผยต่อไปว่า การทดสอบอ่านจะมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนโดยพิจารณาจากความคล่องแคล่วและความถูกต้องตามหลักการการอ่านคำภีร์อัลกุรอาน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากผู้สมัครได้คะแนนต่ำกว่า 50 คะแนน จะถือว่าสอบไม่ผ่าน

นายอักมาล อับซัล หัวหน้าฝ่ายทดสอบการอ่านคำภีร์อัลกุรอาน ในคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์ เปิดเผยว่า การทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเป็นสิ่งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามหรือทดสอบไม่ผ่าน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำการตัดสิทธิ์ในการรับการเลือกตั้งทันที

 

 

ที่มา สำนักข่าวอันตารานิวส์http://www.antaranews.com/berita/294121/tiga-pasangan-cagub-aceh-ikut-tes-al-quran