แม่ทัพ4มั่นใจคุมสถานการณ์อยู่หมัด ไม่เกิน2ปีไฟใต้สงบ

 

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสมาชิกขบวนการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับแกนนำหลายคน เนื่องจากเห็นว่า เป็นการต่อสู้ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจากศาสนาอิสลามห้ามฆ่าคน

พล.ท.อุดมชัย เปิดเผยด้วยว่า ยังมีสมาชิกขบวนการก่อความไม่สงบระดับแกนนำอีกหลายคนที่ต้องการเข้ามาอยู่กับฝ่ายรัฐ แต่เนื่องจากเกรงว่าจะเสียหน้า เพราะเคยประกาศตัวที่จะต่อสู้กับรัฐไทย โดยเฉพาะระดับผู้ใหญ่ๆ จึงจะเป็นต้องหาทางออกในทางที่เหมาะสมให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น

พล.ท.อุดมชัยกล่าวว่า ข้อผิดพลาดของขบวนการก่อความไม่สงบที่ทำให้ฝ่ายรัฐสามารถกุมสภาพทั้งงานการข่าวและการปรามปราม คือการใช้ความรุนแรงกับผู้บริสุทธิ์ที่ทำให้กินเนื้อของขบวนการเอง และการใช้ศาสนาเป็นเงื่อนไขในการปลุกระดม ทั้งที่ศาสนาอิสลามห้ามการฆ่าคน

พล.ท.อุดมชัย เปิดเผยด้วย ส่วนการแก้ปัญหาความไม่สงบที่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้องมากขึ้น รวมทั้งสามารถตรวจยึดอาวุธได้เพิ่ม เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น เพราะชาวบ้านเบื่อกับรุนแรงที่เกิดขึ้น ทำให้งานการข่าวของรัฐดีขึ้นตามไปด้วย

พล.ท.อุดมชัย กล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนมั่นใจว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะลดลงภายใน 1 – 2 ปี แต่ที่ยังเห็นว่ามีความรุนแรงอยู่ เพราะมีเหตุระเบิด ซึ่งเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนของขบวนการก่อความไม่สงบ

“ผมต้องการเร่งให้สามารถสร้างความสงบได้ภายในปีสองปี เพราะผมเห็นแนวโน้มจากการทำงาน ผมมั่นใจว่า ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสงบลงภายในเวลา 2 ปี” พล.ท.อุดมชัย กล่าว

พล.ท.อุดมชัย กล่าวว่า แม้ที่ผ่านมามีการจับกุมและตรวจยึดอาวุธได้จำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถสกัดการก่อเหตุได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้ก่อความไม่สงบอาศัยลักษณะการเกื้อกูลกันในสังคมช่วยให้ผู้ก่อความไม่สงบหลบหนี ไปได้ และทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถทำได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

พล.ท.อุดมชัย กล่าวว่า การแก้ปัญหาต้องใช้ความเข้าใจ ความอดทน ไม่ใช้วิธีการฆ่าเด็ดขาด และต้องขจัดภัยแทรกซ้อนออกไปให้หมด เช่น ยาเสพติด ต้องเคารพกฎหมายและให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เพิ่มศักยภาพของคนในพื้นที่ ส่วนตนทำเฉพาะการนำคนที่อยู่ในขบวนการออกมา