อัยการนาทวีเลื่อนส่งฟ้อง4ผู้ต้องหา ถอนตัวมาตรา 21

mso-bidi-language:TH">อัยการนาทวีเลื่อนส่งฟ้อง 4 mso-bidi-language:TH">ผู้ต้องหา ถอนตัวมาตรา 21 ทหารเรียกคุยให้เข้ากระบวนการอีกครั้ง


.

เมื่อเวลา 10.00.วันที่ 6 มีนาคม 2555 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้นัดนายนายมะซับรี กะบู background:#FDFFF2;mso-bidi-language:TH">นายซุบิร์ สุหลง นายสะแปอิง แว background:#FDFFF2;mso-bidi-language:TH">และนายอับริก สหมานกูด ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถอนตัวจากการสมัครเข้าอบรมแทนการถูกขัง ตามมาตรา 21 mso-bidi-language:TH">ของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. mso-bidi-language:TH">2551 (พ.ร.บ.ความมั่นคง) เพื่อแจ้งว่า ได้ขอให้ศาลเลื่อนการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ต่อศาลจังหวัดนาทวีไปเป็นวันที่ 19 mso-bidi-language:TH">เมษายน color:#333333;background:#FDFFF2">2555

เดิมพนักงานอัยการจังหวัดนาทวี ได้กำหนดวันส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง mso-bidi-language:TH">4 คน ต่อศาลจังหวัดนาทวี ในวันที่ 6 มีนาคม 2555

หลังการเข้าพบพนักงานอัยการจังหวัดนาทวี มีเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหนึ่งขอคุยกับผู้ต้องหาทั้ง 4 TH">คน ภายในห้องอัยการจังหวัดนาทวี โดยขอให้ทั้ง 4 TH">คน เข้ากระบวนการตามมาตรา background:#FDFFF2">21 background:#FDFFF2;mso-bidi-language:TH">อีกครั้ง