บรรจุภัณฑ์กาแฟบ้านแหรเริ่ดยอดขายพุ่ง‘ม.ทักษิณ’ลุยพัฒนาชุมชน

ม.ทักษิณบุกธารโต พัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟบ้านแหร ชาวบ้านปลื้มยอดขายกาแฟเพิ่ม พฤษภาฯ ลุยต่อ ร่วมจัดเวทีวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน


 .

กล่องสวย – โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าไปช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์กาแฟโบราณบ้านแหร เพิ่มยอดขายให้กับสินค้าชาวบ้าน

นางรูฮานา อาซัม ตัวแทนกลุ่มสตรีทำกาแฟโบราณบ้านแหร ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16–17 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณบ้านแหร กับแกนนำชุมชนบ้านแหรและกลุ่มสตรี จากนั้นมีการบันทึกวิดีโอเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และสัมภาษณ์กลุ่มสตรีถึงแนวคิดในการรวมกลุ่มเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

นางรูฮานา เปิดเผยต่อไปว่า ก่อนหน้านี้โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการฯ ได้มอบกล่องบรรจุภัณฑ์และเครื่องหีบห่อกาแฟให้แก่ชุมชนบ้านแหรทำให้ขายดีขึ้น โดยในปี 2554 ที่ผ่านมา กลุ่มของตนสามารถขายกาแฟโบราณบ้านแหรได้ 36 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 300 บาท ได้กำไรประมาณ 7–8 พันบาท จากเดิมที่ปีหนึ่งๆ ขายได้เพียงไม่กี่กิโลกรัม

“บ้านแหรมีการรวมกลุ่มสตรีทำกาแฟเป็นอาชีพเสริม 4–5 กลุ่ม เป็นธุรกิจภายในครัวเรือน ขั้นตอนการผลิตจะใช้แรงงานคนในชุมชนเป็นหลักทั้งการคั่วโดยใช้ฟืนการตำกับครกไม้ โดยขายปลีกกันในชุมชนละแวกใกล้ๆ ขายส่งไปยังปัตตานี นราธิวาส กรุงเทพฯ ตามที่มีผู้สั่งซื้อ” นางรูฮานา กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ เปิดเผยว่า นอกจากจะสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และเครื่องหีบห่อกาแฟบ้านแหรแล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทางโครงการฯ จะจัดเวทีระดมความคิดเห็นที่บ้านแหร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาศักยภาพชุมชน

 หมายเหตุ 

โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)