ชาวบ้านลาเวงเก็บเงินล้านสร้างมัสยิดคาด1ปีแล้วเสร็จตามเป้า

 ชาวลาเวงเดินหน้าต่อเติมมัสยิด ตั้งเป้า 1 ปี เก็บเงินสมทบทุนสร้างแล้วเสร็จ เผยสาเหตุก่อสร้างล่าช้า เพราะต้องขยายพื้นที่รองรับจำนวนประชาชากรที่เพิ่มขึ้น 

.

 เก็บเงินล้าน – มัสยิดลาเวงที่กำลังขยายต่อเติมรองรับจำนวนประชากรในหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น หลังจากค้างคามานานหลายปี ขณะนี้ชาวบ้านกำลังเก็บเงินสมทบทุนก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี เห็นแต่สภาพโครงสร้าง

 

 

นายมาหะมะ มะลี บิลาลประจำมัสยิดบ้านลาเวง หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมการประจำมัสยิดบ้านลาเวง มีมติให้สานต่อการก่อสร้างมัสยิดบ้านลาเวงให้แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างอีกประมาณกว่าหนึ่งล้านบาท ด้วยการเก็บเงินสมทบทุนสร้างมัสยิดครัวเรือนละ 200 บาทต่อเดือน ส่วนครอบครัวยากจนจะจัดเก็บเพียง 100 บาทต่อเดือน รวมทั้งหมด 375 ครัวเรือน โดยจะเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป ใช้เวลาในการเก็บประมาณ 1 ปี จะได้เงินประมาณ 900,000  บาท ส่วนที่เหลือจะขอให้รัฐสมทบทุน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี

 

สำหรับมัสยิดบ้านลาเวงจดทะเบียน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2504 ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2524 มัสยิดก่อสร้างแล้วเสร็จมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน ต่อมาปี 2551 มีการขยายต่อเติมเป็นสองชั้น แต่หยุดชะงักไปเนื่องจากงบประมาณบานปลาย มัสยิดบ้านลาเวงได้จัดเลี้ยงน้ำชามาแล้วสองครั้ง ล่าสุดเมื่อปี 2551 ได้เงินประมาณ 2,000,000 บาท สาเหตุที่ต้องต่อเติมหรือขยาย มาจากประชากรในหมู่บ้านมีจำนวนเพิ่มขึ้น ล่าสุดเมื่อปี 2551 จำนวนประชากรในหมู่บ้านมีประมาณ 2,000 กว่าคน เมื่อถึงเวลาละหมาดรายอ ผู้คนล้นมัสยิดต้องปูเสื่อละหมาดนอกมัสยิด โดยเฉพาะช่วงฝนตกชาวบ้านจะลำบากในการประกอบศาสนกิจ

 

หมายเหตุ 

โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)