หวั่นไก่เบตงสูญวอนรัฐช่วยลดต้นทุน–หนุนเปิดตลาดใหม่

 หวั่นเบตงสูญพันธุ์ไก่เบตง เจอปัญหาคนเลิกเลี้ยง เลี้ยงธรรมชาติขยายพันธุ์ยาก ฟาร์มไก่บ่นอุบ รัฐไม่ส่งเสริม วอนช่วยหาทางลดภาระค่าอาหาร หนุนเปิดตลาดส่งออกลูกไก่

 .

ไก่เบตง – สถานการณ์ไก่เบตงเข้าสู่อันตราย ฟาร์มหวั่นอาจถึงสูญไปจากเบตง เพราะคนเลี้ยงน้อยลง ขยายพันธุ์ยาก

 

นายสิทธิ์ จารีลาภรักษา อายุ 56 ปี ผู้ดูแลฟาร์มเพาะลูกไก่เบตงของนายสมพร ธรรมชาติ อายุ 58 ปี อยู่ที่อยู่ 87/23 หมู่ที่ 7 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณของไก่เบตงลดลงอย่างมาก เนื่องจากชุมชนเมืองส่วนมากเลี้ยงไก่เบตงน้อยลง มีแต่ชุมชนในชนบทที่ยังคงเลี้ยงไก่เบตงอยู่ โดยบางรายได้รับแจกจากส่วนราชการต่างๆ สาเหตุที่ชาวอำเภอเบตงเลี้ยงไก่เบตงน้อยลง เพราะเปลี่ยนอาชีพไปทำธุรกิจค้าขาย อำเภอเบตงจึงเสี่ยงที่จะสูญเสียพันธุ์ไก่เบตง ภาวะเสี่ยงที่ชาวเบตงจะสูญเสียพันธุ์ไก่เบตงมีหลายประการ นอกจากมีคนเลี้ยงน้อยแล้ว ยังมีปัญหาการขยายพันธุ์ไก่เบตง เพราะการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติขยายพันธุ์ได้ยากมาก ขณะที่วิธีการฟักไข่ด้วยตู้ฟักมีโอกาสขยายพันธุ์ได้มากกว่า

นายสิทธิ์ เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับฟาร์มเพาะลูกไก่เบตงของนายสมพร อยู่ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไก่เบตงครบวงจรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จังหวัดยะลา และเทศบาลเมืองเบตง เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์ไก่เบตง ปัจจุบันฟาร์มเพาะลูกไก่เบตงต้นแบบมีพ่อพันธุ์ประมาณ 60 ตัว และแม่พันธุ์ประมาณ 260 ตัว แต่ละสัปดาห์จะได้ไข่ไก่ประมาณ 100 ฟอง แต่ละเดือนส่งขายลูกไก่ประมาณ 400–500 ตัวต่อเดือน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นส่วนราชการต่างๆ และลูกค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งออกไปยังต่างจังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

“ปัญหาคือรัฐไม่ค่อยจะส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ทางที่ดีทางรัฐควรหาตลาดส่งขายลูกไก่ให้กว้างขงางมากกว่าปัจจุบัน ช่วยหาอาหารไก่ที่มีต้นทุนต่ำ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ถูกลง ขณะนี้ฟาร์มที่ผมดูแลอยู่ มีเงินทุนหมุนเวียนน้อยมาก ทำให้ขาดโอกาสซื้ออาหารไก่ในราคาถูกกว่าท้องตลาดเบตง” นายสิทธิ์ กล่าว

สำหรับไก่เบตงเดิมเรียกว่าไก่กวางไส เป็นไก่พื้นเมืองที่คนจีนอพยพจากมณฑลกวางไส สาธารณรัฐประชาชนจีน นำเข้ามาที่อำเภอเบตง เมื่อ 80 ปีที่แล้ว ขณะนี้พันธุ์เหลียงซาง และไก่พันธุ์คอล่อน หมดไปจากอำเภอเบตง ในช่วงคนจีนย้ายถิ่นออกจากหมู่บ้านไปอยู่ในเมือง ต้องเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงไก่ หรือทำสวนยางพาราไปค้าขาย ปัจจุบันพันธุ์ไก่เบตงที่เหลืออยู่ 2 สีคือ สีแดงกับสีเหลืองทอง มีจุดเด่นตรงหางสั้น หรือไม่มีหาง ไม่มีขนปีก หงอนเป็นกงจักร ขาสีเหลือง ปากเหลือง เนื้อนุ่ม ตัวผู้มีนิสัยดุ

ไก่เบตงเลี้ยงง่าย สามารถเลี้ยงตามธรรมชาติได้ การเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเอง จะให้เนื้อที่มีรสชาติดีกว่าเลี้ยงแบบขังคอกให้อาหารสำเร็จรูป ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 6–7 เดือนก็สามารถขายได้มีราคาสูงถึง 200–220 บาท/กิโลกรัม ตัวผู้อายุประมาณ 5 เดือน จะมีน้ำหนักประมาณ 2–2.5 กิโลกรัม ตัวเมียอายุประมาณ 5 เดือน มีน้ำหนัก 1.5–1.7 กิโลกรัม

 

 

หมายเหตุ 

โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)