ตาดีกาปูโปร์แก้เกมเด็กไม่เข้าเรียน จัดสารพัดกิจกรรมดึงความสนใจ

 โรงเรียนตาดีกาปูโปร์เผย 2 สาเหตุสำคัญ เด็กไม่ยอมเรียนตาดีกา หนึ่งเด็กไม่สนใจ สองพ่อ แม่ทำงานนอกหมู่บ้าน  โรงเรียนแก้เกมจัดกิจกรรมเสริมดึงความสนใจ

.                           

                                  อัดฮา โล๊ะมะ

 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 นายอัดฮา โล๊ะมะ ครูตาดีกาบ้านปูโปร์ หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ในหมู่บ้านปูโปร์ มีเด็กอายุประมาณ 3–12 ปี จำนวน 125 คนที่เข้าเรียนตาดีกา และมี 5 คน ที่ไม่ยอมเข้าเรียนตาดีกา เนื่องจากผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนตาดีกา บางส่วนต้องตามผู้ปกครองไปทำงานนอกหมู่บ้าน

นายอัดฮา เปิดเผยว่า เหตุที่โรงเรียนตาดีกาปูโปร์ มีเด็กมาเรียนเยอะ เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมในการดึงดูดเด็กให้มาเรียนมี 3 ประการ คือ 1.เป็นแหล่งการเรียนรู้ 2.เป็นที่คบเพื่อน mso-bidi-language:AR-SA">3.เป็นที่ทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสมานสามัคคี และเพิ่มทักษะของนักเรียน สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนตาดีกาบ้านปูโปร์จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ กิจกรรมกีฬาสี งานเมาลิด กิจกรรมบัณฑิตน้อย จัดงานฮารีรายอ และทัศนศึกษา ทุกครั้งที่มีกิจกรรม เด็กที่ไม่มาเรียนก็มาร่วมกิจกรรมด้วย

นางนูอายาตี วาแม ชาวบ้านปูโปร์ เปิดเผยว่า ตนมีลูก 4 คน คนโตไม่ยอมเข้าเรียนตาดีกา ซึ่งไม่อยากบังคับให้ลูกไปเรียน

วันที่ 7 เมษายน 2555 นางนิไซหม๊ะ ติโย ผู้ปกครองที่ส่งลูกเรียนตาดีกาบ้านปูโปร์ เปิดเผยว่า เหตุที่ส่งลูกเรียนตาดีกา เพราะอยากให้ลูกฉลาด มีงานทำที่ดี มีอนาคตที่ดี มีความสำเร็จในชีวิต และไม่อยากให้ลูกลำบากในอนาคต

 

"Times New Roman";color:red">หมายเหตุ color:red"> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ( mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)