อุทยานฯบูโดรายได้วูบปรับแนวดึงกลุ่มองค์กรจัดกิจกรรม

 

วูบ อุทยานแห่งชาติบูโดสุไหงปาดี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นายสมปอง จำนงณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดีลดลง เมื่อเทียบกับก่อนเกิดเหตุการณ์ เนื่องจากคนต่างถิ่น ทั้งชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยพุทธไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแทบจะไม่มีให้เห็นเลย ตอนนี้คนที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่

นายสมปอง เปิดเผยต่อไปว่า ถึงแม้ระหว่างปี 2549–2551 นักท่องเที่ยวจะยังไม่กล้าเข้ามา แต่ช่วงปี 2552–2554 ทางอุทยานฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดึงองค์กรต่างๆ เข้ามาใช้สถานที่ เช่นทหารเข้ามาจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนเข้ามาจัดค่ายลูกเสือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมค่าย เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

“เปรียบเทียบได้จากสถิตินักท่องเที่ยวและเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติบูโด–สุไหงปาดี  ระหว่างปี 2548–2554 แยกเป็น ปี 2548 มีนักท่องเที่ยว 4,798 คน เงินรายได้ 123,190บาท ปี 2549 มีนักท่องเที่ยว 2,911 คน เงินรายได้ 89,660บาท ปี 2550 มีนักท่องเที่ยว 2,147 คน เงินรายได้71,850 บาท ปี 2551 มีนักท่องเที่ยว 2,653 คน เงินรายได้ 89,340บาท ปี 2552 มีนักท่องเที่ยว 3,823 คน เงินรายได้136,820 บาท ปี 2553 มีนักท่องเที่ยว 6,121 คน เงินรายได้139,570 บาท และปี 2554 มีนักท่องเทียว 4,831คน เงินรายได้ 159,20 บาท” นายสมปอง กล่าว

 

"Times New Roman";color:red">หมายเหตุ color:red"> 

"Times New Roman";color:red">โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ( "Times New Roman";color:red">DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet)