ยาเสพติดลามถึงเด็ก8ขวบผู้นำชุมชนนราฯระบุเจอปัญหาทุกครัวเรือน

 ชายแดนใต้ยาเสพติดระบาดหนัก ล่าสุดพบเด็ก 8 ขวบติดยา ผู้นำชุมชนนราธิวาส ระดมพลังจัดกิจกรรมแก้ปัญหา ระบุชัดแพร่แทบทุกครัวเรือน 

 .

เสพติด – ใบกระท่อมกับส่วนผสมยาเพสติดที่กำลังระบาดอย่างหนักในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

นายยะโกะ แกแซแอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านกาเยาะมาตี ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ขณะนี้ยาเสพติดซึ่งส่วนใหญ่เป็นใบกระท่อมผสมกับสารเคมีต่างๆ ได้ระบาดในหมู่บ้านกาเยาะมาตี ส่วนใหญ่ผู้เสพยาเสพติดเป็นกลุ่มวัยรุ่นตอนต้นอายุระหว่าง 13–14 ปี จากการสำรวจพบว่ามีเด็กติดยาเสพติดอายุต่ำสุดประมาณ 8 ปีอยู่ 3–4 คน สาเหตุการเสพยาเสพติดมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดรุ่นพี่ในหมู่บ้าน ขณะที่ผู้ปกครองเองไม่ได้เอาใส่ใจเด็กในปกครองเท่าที่ควร

นายยะโกะ เปิดเผยต่อไปว่า ขณะนี้ชุมชนกาเยาะมาตีกำลังแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนเหล่านี้อยู่ โดยผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งชาวบ้าน ร่วมกันจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ติดยาเสพติดเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ทั้งในด้านกฎหมายและศาสนา พร้อมกับอบรมผู้ปกครองให้รับรู้ถึงปัญหาของวัยรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้จัดค่ายอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนปีละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดปีละ 2 ครั้ง จัดทัศนศึกษา และเชิญผู้ปกครองมาประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน

“เมื่อก่อนมีวัยรุ่นส่วนน้อยที่ติดยาเสพติด เนื่องจากการสื่อสารคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงที่เกเรได้ลำบาก เพราะไม่มีเครื่องมือสื่อสารและรถจักยานยนต์ แรงจูงใจให้ทดลองเสพยาเสพติดก็มีน้อย แต่ปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์มีแรงจูงใจมากมาย ที่ทำให้เด็กอยากลอง อยากรู้ อยากเสพ ผ่านสื่อต่างๆ ความเป็นอยู่ การติดต่อคบหาเพื่อนฝูงทำได้ง่าย ทุกหมู่บ้านจึงมีผู้ติดยาเสพติดเกือบทุกครัวเรือน” นายยะโกะ กล่าว

color:red"> 

"Times New Roman";color:red">หมายเหตุ color:#333333"> 

"Times New Roman";color:red">โครงการค่ายอบรมข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการโดย โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ( "Times New Roman";color:red">DSJ) สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Projet) mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#333333">