‘บากงพิทยา’ปรับการสอนภาษามลายูเน้นฟัง–พูดนำใช้ได้จริง

 ‘บากงพิทยา’ปรับการสอนภาษามลายูเน้นเข้าห้องแล๊บ ฝึกฟัง ฝึกพูด นักเรียนชมเปาะเรียนง่ายขึ้น แถมยังนำไปใช้ได้ในชิวิตจริง

.
             
mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">                                           อุสมาน โต๊ะตันหยง 

นายอุสมาน โต๊ะตันหยง อุสตาซวิชาภาษามลายู โรงเรียนบากงพิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ทางโรงเรียนบากงพิทยาได้ปรับรูปแบบการสอนวิชาภาษามลายูใหม่ โดยจัดชั่วโมงการเรียนการสอนไวยากรณ์สลับกับการเรียนการสอนการฟัง และการสนทนาด้วยการเปิดวิดีโอการสนทนาตามแบบฉบับภาษามลายูกลาง และฝึกการแปลความหมายของประโยค ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ โดยให้ทำข้อสอบทันทีหลังจากเรียนเสร็จ

“โครงการนี้ทำขึ้นมาก็เพื่อจะฝึกให้ นักเรียนฟังและพูดภาษามลายูได้ตามมาตรฐานที่ใช้กันจริง เพราะถ้านักเรียนไม่ลองฟังภาษามลายูตามต้นฉบับจริง นักเรียนจะไม่มีทราบว่า ภาษามลายูต้นฉบับเป็นอย่างไร วิธีการใช้เสียงที่ถูกต้องเป็นแบบไหน จากการสอนที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาการพูดและการเขียนได้ดีขึ้น” นายอุสมาน กล่าว

นายซัมรี ลาเต๊ะ นักเรียนชั้น 1 ซานาวี โรงเรียนบากงพิทยา กล่าวว่า รูปแบบการเรียนเช่นนี้ ทำให้เรียนภาษามลายูได้ดีขึ้น เพราะได้มีการฟังและพูดทำให้เรียนรู้ได้ง่าย หลังจากเรียนแล้ว สามารถใช้ภาษามลายูได้ดีขึ้น