ศชต.อินเทรนด์ สั่งจัดแถวภาษาอังกฤษ ทำป้าย 3 ภาษารับอาเซียน

ศชต.อินเทรนด์ สั่งจัดแถวภาษาอังกฤษ ทำป้าย 3 ภาษาทุกหน่วยงานในสั่งกัด ให้ตำรวจจากนอกพื้นที่เรียนรู้มลายูวันละคำ เน้นบริการประชาชนชายแดนใต้ เตรียมรับประชาคมอาเซียน

จัดแถว

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เปิดเผยว่า ศชต.มีแนวคิดที่จะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ทั้งอักษรรูมีและอักษรยาวี ภายในศชต.และหน่วยงานในสังกัดทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการ

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ เปิดเผยอีกว่า ขณะนี้การจัดทำป้าย 3 ภาษาของหน่วยงานในสังกัด ศชต. หลายแห่งยังไม่ได้จัดทำเป็นรูปธรรม มีเพียงป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต้อนรับเท่านั้น

“ส่วนการจัดทำป้ายหน่วยงานให้มี 3 ภาษานั้น จำเป็นต้องทำป้ายใหม่ขึ้นมา แยกออกจากป้ายเดิม เนื่องจากตามระเบียบของทางราชการที่ไม่สามารถทุบป้ายเดิมทิ้งได้” พล.ต.ท.ไพฑูรย์ กล่าว

3ภาษา

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ เปิดเผยด้วยว่า ศชต.ยังได้เริ่มโครงการภาษามลายูวันละคำด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นคนนอกพื้นที่ได้เรียนรู้ภาษามลายูและเข้าใจความหมาย โดยเริ่มดำเนินการภายใน ศชต.ก่อน

พล.ต.ท.ไพฑูรย์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สถานีตำรวจภูธรต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดทำป้าย 3 ภาษามาแล้ว ตนจึงนำมาใช้กับ ศชต.ด้วย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 นอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการสั่งจัดแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าเป็นภาษาอังกฤษด้วย เพื่อเป็นการต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียน

พายัพ เจริญกัลป์

ร.ต.ต.พายัพ เจริญกัลป์

ร.ต.ต.พายัพ เจริญกัลป์ รองสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธร (สวป.สภ.) ไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ช่วยราชการที่ ศชต. ทำหน้าที่สั่งจัดแถวเคารพธงชาติ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าเป็นภาษาไทยมาตลอด แต่ระยะหลังมานี้ ผู้บัญชาการ ศชต.มีนโยบายให้ใช้คำสั่งเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้าเป็นภาษาอังกฤษ

“วิธีการคือ ในระยะเริ่มต้นจะมีตำรวจที่เป็นต้นแบบหน้าแถว เป็นผู้ทำตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตำรวจคนอื่นที่อยู่ในแถวทำตาม แต่หลังจากที่ทุกคนเริ่มชินกับคำสั่งภาษาอังกฤษแล้ว ทุกคนก็จะทำตามได้โดยไม่ต้องมีต้นแบบนำ” ร.ต.ต.พายัพ กล่าว

 

text2">สำหรับคำสั่งในการจัดแถวมีหลายคำสั่ง ดังนี้

text2">คำกล่าวนายตำรวจเวรอำนวยการ mso-themecolor:text2">

เรียน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

The commissioner of Southern Border Provinces Police Operation Center.

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">The deputy commissioner of Southern Border Provinces Police Operation Center.

ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจทุกท่าน text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Commander and All police officers

กระผม พ.ต.ต./พ.ต.ท. .......................(ชื่อ mso-themecolor:text2">-สกุล)............................................

I am Police Major /Police Lieutenant Colonel. ...........(ชื่อ-สกุล)...................

สารวัตร/รองผู้กำกับการ..................................(สังกัด)...................................

Inspector/Deputy SuperintendentDeputy Superintendent........... (สังกัด)............

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">(รายละเอียดสังกัดภาษาอังกฤษ ปรากฏตามเอกสารชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษในสังกัด ศชต.) color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">ปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรอำนวยการประจำวันนี้ ขอสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">ประจำวันที่....เดือน........... color:#1F497D;mso-themecolor:text2">2555

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Act as police officer on duty for today/I would like to conclude about the unrest situation in southernmost provinces on.............2012

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">การตรวจความเรียบร้อย color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Checking over.

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">ข่าวประชาสัมพันธ์ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Information.

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">ข้อคิดคำคม mso-themecolor:text2">

color:#1F497D;mso-themecolor:text2">Quotes and Remark.

 

text2">การรายงานของนายร้อยตำรวจเวร mso-themecolor:text2">

ทำความเคารพธงชาติ ทั้งหมด แถวตรง......(ร้องเพลงชาติไทย)........ตามระเบียบพัก color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Sing the national anthem/Group attention/.... (ร้องเพลงชาติไทย).../Parade rest.

กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ(เฉพาะวันจันทร์) ทั้งหมด แถวตรง.... (กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ)........ตามระเบียบพัก color:#1F497D;mso-themecolor:text2">A loyalty oath, repeat after me/Group attention/.... (กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ)........../Parade rest.

กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ(วันอังคาร color:#1F497D;mso-themecolor:text2">-วันเสาร์)

Chapters conclusion and Policemen’s ideal, repeat after me.

ทั้งหมด แถวตรง......(กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ)........ตามระเบียบพัก color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Group attention/........ (กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ)......../Parade rest.

ทำความเคารพนายตำรวจเวรอำนวยการ ทั้งหมด แถวตรง

Pay respect to police officer on duty/ Group attention.

กระผม....ร.ต.ต./ร.ต.ท./ร.ต.อ. .................(ชื่อ text2">-สกุล) ...............................................

I am …. Police Sub-Lieutenant/Police Lieutenant/Police Captian. ...........(ชื่อ-สกุล).........

ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยเวรประจำวันนี้

Act as the police officer on duty for today.

ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัด ศชต. มารับฟังข้อราชการจากท่าน จำนวนทั้งสิ้น....นาย บัดนี้พร้อมแล้ว color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Take the personnel of Southern Border Provinces Police Operation Center to get official issue from you/The actual number is .... persons/Now, we are ready.

ตามระเบียบพัก color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Parade rest.

-นายตำรวจเวรอำนวยการกล่าวสรุปสถานการณ์-

-นายตำรวจเวรอำนวยการกล่าวสรุปสถานการณ์เสร็จ-

ทำความเคารพนายตำรวจเวรอำนวยการ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Pay respect to police officer on duty.

ทั้งหมด แถวตรง/ ตามระเบียบพัก text2">

Group attention/ Parade rest.

ทั้งหมด แถวตรง/ เลิกแถว

Group attention/ Dismissed.

 

text2">การรายงานตัวกรณีผู้บังคับบัญชามาตรวจเยี่ยม color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

กระผม.......................................(ยศ ชื่อ สกุล).....................................................

I am …………………………………(ยศ ชื่อ สกุล)............................................................

ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยเวรตำรวจเวรอำนวยการประจำวันนี้ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Act as police officer on duty for today.

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ color:#1F497D;mso-themecolor:text2">

Sir,during on duty,the event is normal.