นักศึกษาม.อ.ปัตตานีเคลื่อน ร้องรัฐบาลพม่าหยุดฆ่าโรฮิงญา

11 องค์กรนักศึกษา ม..ปัตตานี เดินขบวนปกป้องชาวโรฮิงญา ประณามเหตุทารุณกรรม ร้องรัฐบาลพม่าหยุดฆ่า ทำลาย พร้อมเปิดรับบริจาคเงินช่วย

 

เมื่อเวลา 14.00 .วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) ปกป้องโรฮิงญา จัดโครงการปกป้องชาวโรฮิงญา (Save Rohingya) มีผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน ที่ลานด้านหน้ามัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยนายนูรุดดีน มูลทรัพย์ แกนนำนักศึกษาเครือข่ายนักศึกษา ม..ปัตตานีปกป้องชาวโรฮิงญา เป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านและประณามผู้อธรรมต่อพี่น้องชาวโรฮิงญา

นายนูรุดดีนประกาศว่าเครือข่ายนักศึกษา ม..ปัตตานีปกป้องชาวโรฮิงญา ภายใต้องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ม..ปัตตานี ได้เฝ้าติดตามโศกนาฏนากรรมด้วยความเจ็บปวดที่ชาวโรฮิงญา รัฐยะไข่ประเทศพม่า ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์ของเรากำลังถูกกดขี่ ข่มเข่ง ถูกย่ำยี ถูกอธรรมอย่างโหดร้ายป่าเถื่อน ถูกทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ ไร้ซึ่งมนุษยธรรมอย่างที่สุด

“เครือข่ายฯ ขอประกาศเจตนารมณ์ดังนี้ 1.ขอประณามการกระทำที่โหดร้ายทารุณ ป่าเถื่อน ด้วยการเข่นฆ่า ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวโรฮิงญาที่บริสุทธิ์โดยไม่มีความผิดใดๆ ถือว่าเป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติยศของความเป็นมนุษย์ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล

2.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าหยุดเข่นฆ่าและอยู่เบื้องหลังการอธรรม หยุดสนับสนุนให้ชาวยะไข่ทำร้าย ทรัพย์สิน อิสรภาพและศักดิ์ศรีพี่น้องชาวโรฮิงญาโดยฉับพลัน เปิดโอกาสให้ชาวโรฮิงญาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสรภาพตามหลักสิทธิหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ชาวโลกเรียกร้องและพึ่งปรารถนา

3.ขอเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าต้องรับผิดชอบต่อการหลั่งเลือด การคร่าชีวิต และการทำลายทรัพย์สิน บ้านเรือนของชาวโรฮิงญาถือเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์พร้อมที่จะมอบเสรีภาพ ศักดิ์ศรี และเกียรติยศให้แก่ชาวโรฮิงญา

4.เครือข่ายฯ ขอเชิญชวนบรรดาผู้นำโลก บรรดาอุลามาอ์ องค์กรทางศาสนา องค์กรนักศึกษา และพี่น้องมุสลิมทุกท่านช่วยกันสนับสนุนสัจธรรม ยับยั้งอธรรมถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียสิ่งที่รักและหวงแหนมากที่สุดก็ตาม ขอให้ทุกคนช่วยกันดุอา (ขอพร) และให้การช่วยเหลือพี่น้องโรฮิงญาในรูปแบบต่างๆ เท่าที่พวกเรามีความสามารถ

นายนูรุดดีน เปิดเผยด้วยว่า โครงการนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.อ่านประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านประณามผู้อธิธรรมต่อพี่น้องชาวโรฮิงญา 2.เปิดกล่องรับบริจาคช่วยเหลือพี่น้องชาวโรฮิงญา 3.แสดงรูปภาพชาวโรฮิงญาที่ถูกทารุณ 4.เดินขบวนแจกใบปลิวให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีเกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญา

นายนูรุดดีน เปิดเผยว่า โครงการนี้เกิดจากเครือข่ายนักศึกษาฯ ได้ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่นำเสนอประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นชาวมุสลิมในประเทศพม่า โดยศาสนาอิสลามถือว่า “มุสลิมเปรียบเสมือนร่างเดียวกัน ส่วนหนึ่งหนึ่งใดเจ็บ ส่วนอื่นก็จะเจ็บไปด้วย” จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์รวมต่อต้านและประณามผู้ที่ปฏิบัติต่อพี่น้องชาวโรฮิงญาอย่างไม่เป็นธรรม

นายนูรุดดีน เปิดเผยด้วยว่า สำหรับเงินบริจาคนั้น เครือข่ายนักศึกษาฯ เปิดรับบริจาค 2 ช่องทาง ได้แก่ เปิดกล่องรับบริจาคและเปิดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ ชื่อบัญชี นายมูฮำหมัด เจ๊ะแต นางสาวววิลดาญ เด่นดารา นายซอฟวาน สามะ เลขที่บัญชี 704-252053-9 โดยเงินที่ได้จะส่งให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นำไปมอบให้ชาวโรฮิงญาในประเทศพม่า

สำหรับรายองค์กรภาคีเครือข่ายนักศึกษา ม..ปัตตานี ที่เข้าร่วม ได้แก่ 1.องค์การบริหาร องค์กรการนักศึกษา ม..ปัตตานี 2.สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ม..ปัตตานี 3.มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.สหพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย(สอ.มท.5. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต) 6.สหพันธ์นักศึกษาจังหวัดปัตตานี (Pascon7.สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม..ปัตตานี 8.สโมสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม..ปัตตานี 9.สโมสรนักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม..ปัตตานี 10.ชมรมมุสลิม ม..ปัตตานี 11.ชมรมสังคมศาสตร์ ม..ปัตตานี 12.ชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Saudara) ม..ปัตตานี 13.พรรคนักศึกษา กิจประชา ม..ปัตตานี 14.เครือข่ายเยาวชนอิสระจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Iris) 15.กลุ่ม Nurul Hidayah