ปีใหม่เปิดตัว ‘ทีวีมลายู’ ชายแดนใต้

ศอ.บต.เปิดตัว ทีวีและวิทยุมลายู 3 ม.ค. 56 เชิญ สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถา “ภาษามลายูสู่อาเซียน” ตั้ง“จำรูญ เด่นอุดม” เป็นประธานกรรมการสถานี ให้เวลา 1 ปี สร้างเป็นสื่อของประชาชนชายแดนใต้ 

 

 dd
พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม
 
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา ที่ประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจ่ายเสียงภาษามลายูได้กำหนดเปิดตัวสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจ่ายเสียงภาษามลายู ในวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
การเปิดตัวดังกล่าว จะมีขึ้นในงานที่ใช้ชื่อว่า “Hari Suara kita” โดยเชิญ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมอาเซียน มากล่าวปาฐกถา “เรื่องภาษามลายูสู่ประชาสังคมอาเซียน”
 
จากนั้นจะเปิดรับความคิดเห็นจากผู้ร่วมงาน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับผังรายการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่อไป
 
สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ ศอ.บต.แต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 โดย พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้นำศาสนาและสื่อมวลชนในพื้นที่
 
นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ จำนวน 16 คน เช่น นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายเด่น โต๊ะมีนา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศอ.บต. ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลาและสตูล ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา นายอิสมาแอ ดาอะละ หรือบาบออิสมาแอ สะปาแย นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา เป็นต้น
 
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีอำนาจหน้าที่ เช่น พัฒนา “สถานีวิทยุโทรทัศน์ภาษามลายู” ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้เป็นสื่อที่ประชาชนมีส่วนร่วม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อภาษามลายู รวมทั้งเปิดเวทีพูดคุยกับภาคประชาสังคมและผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐ ทั้งในพื้นที่และภูมิภาคส่วนอื่นของประเทศ
 
ขณะเดียวกัน ยังให้คณะกรรมการชุดนี้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาษามลายูภายใน 1 ปี