OIC หวังพูดคุยสันติภาพไทย-BRN จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 

สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซีย รายงานคำแถลงของเลขาธิการ OIC ที่หวังว่า “พูดคุยสันติภาพ” จะเปิดโอกาสผู้ส่วนได้เสียอื่นๆในชายแดนใต้ของไทยมีส่วนร่วมด้วยหาทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 
 
ก 
ekmeleddin_ihsanoglu ภาพจาก http://www.oananews.org/tags/tags/ekmeleddin-ihsanoglu
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักข่าว BERNAMA ออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย รายงานแถลงการณ์ของนาย Ekmeleddin Ihsanoglu เลขาธิการองค์การการประชุมอิสลาม หรือโอไอซี (The Organization of the Islamic Conference – OIC) แสดงความคาดหวังว่า หลังจากการพูดคุยสันติภาพระหว่าง BRN กับ รัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประเทศมาเลเซีย จะเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นที่มีส่วนได้เสียในจังหวัดชายแดนใต้ เข้ามีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในพื้นที่
OIC เชื่อมั่นว่า เพื่อการเติมเต็มความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในการพูดคุยนั้น จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับรากเหง้าของปัญหา และตกลงบนประเด็นหลัก อย่างปัญหาทางอัตลักษณ์, วัฒนธรรม, ภาษา, ความยุติธรรม, การพัฒนา, การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจการภายใน
เลขาธิการ OIC ยังยืนยันถึงมิตรภาพระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐสมาชิกอีก 57 ประเทศของ OIC ที่มีผลหลังจากการเยือนไทยของคณะผู้แทนของ OIC เพื่อหารือเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2550