หยุดเพิ่มยอดเหยื่อ‘กำพร้า-หญิงหม้าย” Deep Peace นำแถลงจี้รัฐไทย-BRN เร่งสร้างสันติภาพ

 

Deep Peace ร่วมกับภาคี 16 องค์กร ออกแถลงการณ์ จี้รัฐไทย-BRN เร่งสร้างสันติภาพ ชี้9 ปีไฟใต้ เกิดเด็กกำพร้าเกือบ 5,000 หญิงหม้ายอีก 3,000 กว่าราย ล้วนเป็นเหยื่อจากกระสุนปลายปืนและอาวุธสงครามจากคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่าย
 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEP PEACE) ร่วมกับองค์กรภาคี 16 องค์กรออกแถลงการณ์ กรณีเด็กกำพร้าและหญิงหม้ายอันเนื่องมาจากการสู้รบเพียงพอหรือยังสำหรับเหตุผลในการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงในช่วงปิดท้ายของงานมหกรรมเด็กกำพร้าและสตรีชายแดนภาคใต้ ตอน มหกรรมพื้นที่ 3 สี เพื่อสันติภาพ ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 8,000 คน

นางสาวนูรีซาน ดอเลาะ ประธาน DEEP PEACE เป็นผู้นำอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า เป็นที่ทราบโดยทั่วกันของสังคมและสาธารณะทั่วโลกว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยหรือปาตานี ได้เกิดการสู้รบระหว่างรัฐไทยกับขบวนการปาตานีเพื่อเอกราช ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มนับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็เข้าปีที่ 10 ของความขัดแย้งระลอกใหม่

ความขัดแย้งดังกล่าวได้กลายประเด็นปัญหาที่มีสถานะคาบเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เพราะถ้าเป็นปัญหาภายในระหว่างความไม่พอใจของความเป็นพลเมืองไทยกับการเมืองการปกครองของรัฐส่วนกลาง การพูดคุยเพื่อสันติภาพในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับตัวแทนประชาชนปาตานีที่คิดต่างกับรัฐไทย ซึ่งนำโดยนายฮัสซัน ตอยิบ สังกัดองค์กรBarisan Rivolusi National Patani (BRN) ก็คงจะไม่เกิดขึ้น

นางสาวนูรีซาน แถลงต่อไปว่า แต่การเกิดขึ้นของการพูดคุยเพื่อสันติภาพดังกล่าว เป็นการพูดคุยที่อยู่ในวาระของ BRN และรัฐไทย ในฐานะคู่ขัดแย้งหลัก แม้จะเป็นเหตุผลที่ไร้เดียงสามากๆ ถ้าปฏิเสธว่า BRNไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน แต่กระนั้นก็ตาม ควรที่จะเปิดรับวาระของประชาชนให้ชัดเจนด้วยว่า การพูดคุยของคู่ขัดแย้งหลักนั้น เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเห็นภาพอนาคตของสันติภาพในมิติของประชาชน

นางสาวนูรีซาน แถลงอีกว่าว่า ในโอกาสของการจัดงานมหกรรมเด็กกำพร้าและสตรีชายแดนใต้ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณหนึ่งต่อคู่ขัดแย้งหลักทั้งสองฝ่ายดังกล่าวว่า กระสุนปืนและอาวุธสงครามทุกประเภทของทั้งสองฝ่ายเป็นต้นเหตุของความสูญเสีย จนทำให้มีเด็กกำพร้ากว่า 5,000 คน หญิงหม้ายอีกกว่า 3,000 คน ที่ต้องกลายมาเป็นเหยื่อบริสุทธิ์

เพราะฉะนั้นสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพและองค์กรภาคี16 องค์กร ขอเรียกร้องให้รัฐไทยและBRN เร่งสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เหนือสิ่งอื่นใดคือ เพื่อไม่ให้ยอดของจำนวนเด็กกำพร้าและหญิงหม้ายต้องเพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้ เพราะแท้จริงแล้ว ความสูญเสียแม้เพียงหนึ่งชีวิตก็ร้ายแรงเกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือเยียวยาได้อีกนางสาวนูรีซาน แถลง

แถลงการณ์ลงท้ายด้วยคำว่า ด้วยจิตใฝ่หาสันติภาพ สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEPPEACE) และองค์กรภาคี 16 องค์กร

นางสาวนูรีซาน กล่าวรายงานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 ว่า เหตุไม่สงบในพื้นที่ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิต 5,490 ราย บาดเจ็บ 9,653 ราย หญิงหม้าย 3,000 กว่าคน เด็กกำพร้า 4,942 ราย สูญเสียงบประมาณรวม 182,402 ล้านบาท แต่ความรู้สึกที่สูญเสียและจิตใจที่เจ็บปวด บอบช้ำมีมากมายจนไม่สามารถรวบรวมให้เห็นตัวเลขได้

นางสาวนูรีซาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สตรีเข้าใจในบทบาทของตนเองภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้ง และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อให้สังคมได้เรียนรู้และเข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นผ่านผู้ที่ได้รับผลกระทบและคนทำงานในพื้นที่ ตลอดจนให้ผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือได้เจอกับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

นายอับดุลเราะห์มาน มูฮำหมัดตอเฮร์ รองประธานชมรมอิหม่าม อ.มายอ จ.ปัตตานี กล่าวบรรยายว่า หากคนในพื้นที่ไม่ดูแลเด็กกำพร้าเหล่านี้ ก็จะไม่มีใครมาดูแล ดังนั้นเราต้องให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าเหล่านี้ โดยเฉพาะคนรวย เพื่อช่วยเด็กกำพร้าเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในสังคมเหมือนคนปกติ

สำหรับ 16 องค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดงานและลงนามในแถลงการณ์ ประกอบด้วย

1.   เยาวชนใจอาสา

2.   School of Peace

3.   ซารีนา กาหลง 

4.   มูฮำหมัดอันวัร หะยีเต๊ะ

5.   สำนักสื่อWartani

6.   ศูนย์วัฒนธรรมสลาตัน(BUMI)

7.   มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม(MAC)

8.   วิทยาลัยประชาชน (PEOPLE’S COLLEGE)

9.   อัดดีนการแพทย์และสาธารณสุข(AD-DIN)

10. IkatanRemajaIndependen se-patani ( IRIS )

11. PersatuanIntelecCintaSeniBudaya (PICSEB)

12. สถาบันเยาวชนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ  (YDA)

13. เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP)

14. สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.)

15. กลุ่มช่างภาพ เพื่อสันติชายแดนใต้ (Photo Peace of South : PPS)

16. เครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยทนาย มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (Southern Paralegal Advocacy Network-SPAN)