เสียงชาวบ้านพ่อมิ่ง มองสันติภาพยังไกลตัว ไม่มีใครมาให้ข้อมูล

 

เวทีปาตานีฟอรั่มที่บ้านพ่อมิ่ง ชาวบ้านยังมองสันติภาพเป็นเรื่องไกลตัว ไม่มีใครมาให้ความรู้ ชี้จุดอ่อนชาวบ้านยังไม่กล้าพูดความจริง ทำให้การแก้ปัญหายังไม่ถูกจุด ย้ำสันติภาพคือต้องให้คนพื้นที่กำหนด ไม่ใช่โดยคนกรุงเทพหรือมาเลเซีย
 
 
kkk
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 ที่มัสยิดอิบาดุลเราะห์หมาน หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเราะ จ.ปัตตานี ปาตานีฟอรัม (Patani Forum) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดเสวนาหัวข้อ “เสียงจากกำปง และแล้ว ชุมชน ก็ปรากฏบนโต๊ะสันติภาพ” มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับฟังประมาณ 70 กว่าคน
นายอิมรอม สาแล๊ะ ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง กล่าวในวงเสวนาว่า เมื่อมีการพูดถึงเรื่องสันติภาพ ประชาชนรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะมีการพูดถึงที่กรุงเทพหรือที่ประเทศมาเลเซีย ไม่ค่อยมีการพูดถึงในพื้นที่สักเท่าไหร่ ประกอบกับไม่ค่อยมีหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องสันติภาพแก่ประชาชนในพื้นที่
นายอิมรอม กล่าวอีกว่า การจัดเวทีครั้งนี้ ที่มีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลามตัน คลื่นความถี่FM 91.50 MHz ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้เรื่องสันติภาพมากขึ้น อีกทั้งทำให้ประชาชนสามารถรับรู้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี เพี่อจะช่วยกันแก้ปัญหาในอนาคต
นายอิมรอม กล่าวว่า สมัยที่เกิดสงครามระหว่างอิรักกับสหรัฐอเมริกา ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะพูดเรื่องนี้ แต่เมื่อเกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่กลับไม่มีใครกล้าที่จะพูดความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
“การที่ประชาชนไม่กล้าพูดความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นเราในฐานะประชาชนในพื้นที่ต้องกล้าที่จะพูดความจริง เพราะสุดท้ายแล้วพื้นที่ตรงนี้ ประชาชนในพื้นที่เท่านั้นที่จะต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเอง คนอื่นไม่สามารถมากำหนดได้” นายอิมรอม กล่าว
“สันติภาพจะเกิดขึ้นได้นั้น ประชาชนทุกคนจะต้องมีการเรียกร้อง ไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งออกมาเรียกร้อง เพราะสันติภาพเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง” นายอิมรอม
นายแวหะมะ แวกือจิก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน กล่าวว่า เหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นมาเกือบ 10 ปี ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสร้างความสูญเสียทางทรัพย์สินและชีวิตอย่างมากมาย ดังนั้นการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่ระหว่างรัฐบาลกับขบวนการบีอาร์เอ็น จึงเป็นความหวังของประชาชนว่า จะเกิดสันติภาพในพื้นที่ได้หรือไม่
“แต่สันติภาพที่จะเกิดขึ้นนั้น ต้องเป็นสันติภาพที่ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวปาตานี ไม่ใช่ให้คนที่อยู่ในกรุงเทพมากำหนดว่าสันติภาพในพื้นที่ควรเป็นรูปแบบใด หากกำหนดโดยคนกรุงเทพก็แสดงว่าสันติภาพนั้นเป็นของคนกรุงเทพ ไม่ใช่ของชาวปาตานี”
นายปรัชญา โต๊ะอีแต ผู้จัดการปาตานีฟอรัม (Patani Forum) กล่าวว่า การที่ประชาชนไม่กล้าพูดถึงเรื่องสันติภาพ เพราะประชาชนยังรู้สึกว่าเป็นความผิด ทั้งๆปัจจุบันนี้ การพูดคุยเรื่องสันติภาพไม่ใช่เรื่องผิดหรือถูก ดังนั้นทุกคนมีสิทธิมีเสียงเท่าเทียมกันในการที่จะพูดเรื่องสันติภาพ