พิเศษ ! เปิดสอนภาษามลายู สำหรับคนอยากทำสื่อ ฟรี !

           โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ได้เปิดสอนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารทุกวันศุกร์ ณ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ บ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญผู้สนใจทั่วไปที่อยากผลิตสื่อภาษามลายูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การเปิดสอนดังกล่าว เป็นกิจกรรมเสริมหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนข่าวนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและการผลิตสื่อภาษามลายู-ไทย เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 สนับสนุนโดยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project)
สอนโดยอัศโตรา ชาบัต คอลัมนิสต์และอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อูตูซันของมาเลเซีย ในฐานะบรรณาธิการโครงการฯ
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเรียนสามารถแจ้งความจำนงมาได้ที่ นายมูฮำหมัด ดือราแม บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 086-598 0581 หรือ อีเมล dsj@dsjgroup.rog
 
มาแล้วอย่าหวังแค่เรียน ต้องมุ่งเขียนให้เป็นสื่อเพื่อได้อ่าน เพราะฟาฏอนีย์ไม่ใช่ดีแต่พูด !