BRN ปล่อยคลิปรอบ 2 ดันสู่การเจรจา “Rudingan Damai”

 

BRN ปล่อยคลิปรอบ 2 แจงเหตุผลข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดันสู่การเจรจาสันติภาพ ใช้คำว่า “Rudingan Damai” แทนคำว่า “Pembicaraan” ที่แปลว่าการพูดคุยอย่างที่กล่าวในคลิปแรก ร่ายอดีตย้ำปัญหาเกิดจาก "นักล่าอาณานิคม" แต่จี้ให้ “รัฐบาลไทย” ทำตามข้อเรียกร้อง
 
ตัวแทนสมาชิกขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ได้แถลงผ่านคลิปเผยแพร่ในเว็บไซต์ youtube ระบุวันเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาหลักเป็นการอธิบายเหตุผลของข้อเรียกร้อง 5 ข้อที่ นายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม คาลิบ สองแกนนำบีอาร์เอ็น เคยแถลงผ่านเว็บไซต์ youtube ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ก่อนวันนัดพูดคุยสันติภาพครั้งที่ 2 ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนฝ่ายขบวนการบีอาร์เอ็นในวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
โดยผู้ที่ออกมาแถลงระบุว่าชื่อ ฮัจญี อาดัม มูฮำหมัด นูร (Hj. Adam Muhammad Nur) เป็นตัวแทนคณะพูดคุยเจรจาและตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็น ความยาว 6.05 นาที ใช้ชื่อหัวข้อ “penjelasan 5 tuntutan awal : BRN 29.04.2013” แปลเป็นไทยว่า "คำอธิบาย 5 ข้อเรียกร้องเบื้องต้นของบีอาร์เอ็น เมื่อ 29 เมษายน 2556" (ลิงค์ http://www.youtube.com/watch?v=x6r5WxFlBlY)
แม้ว่า ทั้งฉากหลังและรูปแบบการบันทึกคลิปวีดีโอนี้ มีคล้ายคลึงกับคลิปวีดีโอที่บันทึกคำแถลงของ นายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม แต่หากพิจารณาถ้อยคำที่ใช้แล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างทั้ง 2 คลิป โดยคลิปแรกนายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม ใช้คำว่า “Pembicaraan” แปลว่าการพูดคุย แต่คลิปล่าสุด ฮัจญี อาดัม มูฮำหมัด นูร ใช้คำว่า “Rudingan Damai” แปลว่า การเจรจาสันติภาพ
แม้เนื้อหาของคำแถลงยังคงเรียกประเทศไทยว่า "นักล่าอาณานิคมสยาม" ในช่วงแรก พร้อมกับบรรยายถึงการกดขี่ข่มเหงที่กระทำต่อประชาชนมลายูมสุลิมปาตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงหลังที่มีการอธิบายเหตุผลของข้อเรียกร้อง 5 ข้อ มีการเรียกฝ่ายไทยว่า “รัฐบาลไทย”
 
สำหรับเนื้อโดยละเอียด ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้
“ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
ข้าพเจ้าฮัจญี อาดัม มูฮัมหมัดนูร ในฐานะตัวแทนขององค์กรแนวรวมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี บีอาร์เอ็น
ในการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น
สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ปาตานี ณ ปัจจุบันนี้ก็คือ การลุกขึ้นมาของประชาชน ภายหลังจากที่ประชาชนต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่และข่มเหงมานานนับร้อยปี
การเข่นฆ่ากันได้เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกระหัวระแหง โดยไร้ซึ่งผู้คอยให้ความดูแล มีจำนวนไม่น้อยที่ชาวมลายูปาตานีถูกประทุษร้ายถึงชีวิตโดยที่ไม่มีแม้กระทั่งหลุมฝั่งศพ
ในด้านการศึกษา นักล่าอาณานิคมสยามได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแบบมลายูไปเป็นระบบแบบสยาม ซึ่งหนุ่มสาวมลายูจำนวนมิน้อยที่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์แห่งตัวตนไป
ในด้านเศรษฐกิจ แผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์ แต่ประชาชนอยู่ในภาวะยากจน จนทำให้หนุ่มสาวปาตานีนับแสนจำเป็นต้องเร่ร่อนออกตามหาปัจจัยยังชีพสู่ประเทศมาเลเซียและที่อื่นๆ
ด้วยเหตุนี้ ขบวนการปลดปล่อยปาตานี(บีอาร์เอ็น)จากการยึดครองของสยามก็ได้กำเนิดขึ้น  เพราะฉะนั้นเราพร้อมเสียสละเลือดเนื้อและทรัพย์สิน ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อได้รับอิสรภาพของปาตานีจากการยึดครองของสยาม
 
ดังนั้น เพื่อให้การเจรจาสันติภาพดำเนินการได้อย่างราบรื่น เราขอเสนอข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อ
1.การเจรจาในครั้งนี้ ถือเป็นการเจรจาระหว่างนักต่อสู้ปาตานี ที่นำโดยบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทย เนื่องจาก
a. บีอาร์เอ็น เป็นองค์กรปลดปล่อย ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี
b. บีอาร์เอ็นคือผู้ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวปาตานี
c. บีอาร์เอ็นคือผู้ทำหน้าที่และนำพันธกิจของชาวมลายูปาตานี
 
2.บีอาร์เอ็นเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มาเลเซียเป็นคนกลาง (mediatur) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในการเจรจาครั้งนี้
a. เพื่อให้การเจรจาครั้งนี้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมาย
b. เพื่อให้การเจรจาครั้งนี้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมมลายูปาตานีและประชาคมโลก
c. เพื่อให้มีผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่แผ่นดินปาตานี
 
3. ตลอดช่วงการเจรจา ต้องมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องค์กรโอไอซีและเอ็นจีโอต่างๆ เป็นพยาน เนื่องจาก
a. ในการตกลงระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐไทย จะต้องมีสักขีพยานจากสังคมระหว่างประเทศ และตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่ทำงานในด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องการเห็นสันติภาพและความมั่นคง
b. เพื่อให้การเจรจาในครั้งนี้มีหลักประกันที่แน่นอนสำหรับทั้งสองฝ่าย
 
4. รัฐบาลไทยต้องยอมรับว่าชาวมลายูปาตานีย่อมมีสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือดินแดนปาตานีแห่งนี้ เพราะว่า
a. รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่ดินแดนปาตานีแห่งนี้ คือการที่สิทธิความเป็นเจ้าของของชาวมลายูปาตานีถูกปล้นไป
b. ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง
c. ปัญหาด้านสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และอื่น
 
5. ฝ่ายบีอาร์เอ็นขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำการปล่อยตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีทั้งหมด และให้ยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
วิกฤติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ปาตานี เพราะมีระบบการปกครองแบบอาณานิคมสยามบนแผ่นดินปาตานี หากว่าไม่มีนักล่าอาณานิคมก็คงจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ผิดด้วยหรือที่ชาวมลายูปาตานีลุกขึ้นมาปกป้องจากการคุกคามของสยาม
ขอบคุณครับ
 
........................
รวบรวมลิงค์ แถลงการณ์ BRN ทั้งสองครั้ง
ลิงค์คลิปแรก ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดย Abdulloh Muhammad
บทแปลเนื้อหาคลิปเป็นภาษาไทย โดย นายฮาร่า ชินทาโร่  
 
 
ลิงค์คลิปที่สอง ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดย Flyer Cryer
บทแปลเนื้อหาคลิปเป็นภาษาไทย โดย นายฮาร่า ชินทาโร่  http://www.deepsouthwatch.org/node/4301
บทแปลเนื้อหาคลิป โดยนายอับดุลเลาะห์ วันอะฮ์หมัด กลุ่ม Awan Book