วิทยุม.อ.ยำ3คลิป "สื่อไทย" ตั้งข้อสังเกตเหตุรุนแรงที่ "บีอาร์เอ็น" ไม่กล่าวถึง

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz เผยแพร่รายงานการตั้งข้อสังเกตของสื่อไทยต่อเหตุรุนแรงที่ขบวนการ "บีอาร์เอ็น" ไม่ได้กล่าวถึงในแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ยูทูป เป็นข้อสังเกตของนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ระบุเป็นการพูดฝ่ายเดียว ไม่ได้กล่าวถึงการกระทำของตนเองในช่วงที่ผ่านมา
 
 

 
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี FM 107.25 MHz ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เผยแพร่รายงานการตั้งข้อสังเกตของสื่อไทยต่อเหตุรุนแรงที่ขบวนการ "บีอาร์เอ็น" (BRN) ไม่ได้กล่าวถึงในแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ยูทูปครั้งล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ของสถานี ซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายเสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งติดตามข่าวการเจรจาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกตดังกล่าว มีการหยิบยกเหตุรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น กรณีการฆ่าตัดคอชาวไทยพุทธและมุสลิมที่มีเกือบ 20 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา การฆ่าแล้วเผาที่เกิดขึ้นหลายครั้ง รวมทั้งความพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดการหวาดระแวงเพื่อทำให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม ซึ่งการแถลงการณ์ครั้งนี้จึงเป็นการพูดเอาดีแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ได้กล่าวถึงการกระทำของตนเองในช่วงที่ผ่านมา