เวทีผู้หญิงพุทธ-มุสลิม ต.ตะโละ “เราร่วมทำงานเพื่อสันติภาพได้”

 

เสียงสะท้อนจากหญิงพุทธ-มุสลิม ผ่านเวทีเสวนาที่ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พบ 6 ประเด็นปัญหา ชาวบ้านทั้งสองฝั่งยังหวาดระแวง คนพุทธชี้ว่าหลังเข้ากระบวนการร่วมกัน ทำให้ต่างเข้าใจอีกฝ่าย ยันสามารถร่วมทำงานเพื่อสันติภาพต่อไปได้
 
 
ดด
 
พุทธ-มุสลิมตะโละ - ภาพบรรยากาศหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเสวนาของกลุ่มผู้หญิงทั้งพุทธและมุสลิมในต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ที่มีการสอบกอดกัน รวมทั้งมีการพูดคุยถามทุกข์สุขระหว่างกันของหญิงชราที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน แต่กลับไม่ได้เจอกันมานาน อันเนื่องมาจากความหวาดระแรงของคนในชุมชน
 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ร่วมกับมูลนิธิเอเชียจัดเสวนาหัวข้อ “ผู้หญิงสานสัมพันธ์เพื่อสันติภาพในชุมชน” ที่อาคารศาลาโรงเรียนลุวง ต.ตะโละ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มีตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทยพุทธและมุสลิม จาก 5 หมู่บ้าน จำนวน 60 คนเข้าร่วม โดยคณะทำงานวิทยุเสียงผู้หญิง คณะทำงานรายการรอมฎอนไนท์ และตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ร่วมสังเกตการณ์
นางสาวอัสรา รัฐการัณย์ ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ผู้ดำเนินการเสวนา เปิดเผยว่า “การจัดเสวนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยรวมตัวแทนกลุ่มผู้หญิงไทยพุทธและมุสลิม ซึ่งการจัดเสวนาครั้งแรก ทำกับกลุ่มผู้หญิงไทยพุทธอย่างเดียว และครั้งที่สองทำกับกลุ่มผู้หญิงมุสลิมอย่างเดียว
วัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาเพื่อสะท้อนถึงปัญหาของคนในพื้นที่ ต.ตะโละ ตั้งแต่เกิดเหตุไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะแก่คนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ การรับรู้ความรู้สึกของแต่ละฝ่าย อีกทั้งแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
นางเรืองรวี พิทักษ์ชัยกุล ผู้ประสานงานโครงการอาวุโส มูลนิธิเอเชีย เปิดเผยว่า มูลนิธิเอเชีย สนับสนุนงบประมาณในการจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อให้คนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ และสร้างชุมชนนี้ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการสร้างสันติภาพ
นางเรืองรวี เปิดเผยอีกว่า เหตุที่เลือกชุมชนในต.ตะโละ เนื่องจากมีชาวพุทธและมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยเป็นหมู่บ้านชาวพุทธ 2 หมู่บ้านและมุสลิม 3 หมู่บ้าน อีกทั้งยังเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบกันทั้งสองฝ่าย จนทำให้มีปัญหาความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
 
6 ปัญหาต.ตะโละ พุทธ-มุสลิมระแวง
สำหรับผลการเสวนาพบว่า ทั้งกลุ่มผู้หญิงพุทธและมุสลิมได้ร่วมสะท้อนถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการออกมา เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันหาแก้ไข โดยมี 6 ประเด็นสำคัญ คือ ปัญหาความหวาดระแวงของคนในพื้นที่ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิม ปัญหาบทบาทการเป็นผู้นำของสตรี ปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ในหมู่บ้าน และปัญหาการประกอบอาชีพในชุมชน
สำหรับบรรยากาศก่อนการเสวนาพบว่า กลุ่มผู้หญิงพุทธและมุสลิมต่างแยกกันนั่งคนละฝั่ง แต่หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มานั่งรวมกันและมีการจับมือทักทายอย่างเป็นกันเอง มีการสอบถามสารทุกข์สุขดิบ จนกระทั่งมีการกอดกันก่อนจะเลิกเสวนา
 
d 
เมื่อทำกิจกรรมร่วมกันก็รู้และเข้าใจอีกฝ่าย
ตัวแทนหญิงชาวพุทธคนหนึ่ง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชุมแบบนี้ จึงทำให้ได้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็จะเกิดความเข้าใจกัน จึงอยากให้มีการประชุมแบบนี้อีก ถึงแม้ว่าครั้งต่อไปทางเครือข่ายอาจจะไม่จัดเสวนาเหมือนอย่างครั้งนี้
“คิดว่ากลุ่มผู้หญิงในชุมชนตำบลตะโละสามารถทำงานร่วมกันได้ และสามารถร่วมทำงานเพื่อสันติภาพต่อไปได้ นี่คือเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น” ตัวแทนหญิงชาวพุทธคนนี้ กล่าว