“การให้” และกล่าว “ขอบคุณ” เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติภาพ

“ขอบคุณ และดีใจที่ยังไม่ลืมพวกเรา ” เป็นคำสะท้อนจากผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลาภายหลังจากกลุ่มด้วยใจไปมอบผ้าถุงให้ ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ของกลุ่มด้วยใจที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาสังคม นักศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มอบของขวัญเนื่องในวันอิดิลฟิตรีแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

 

          กลุ่มด้วยใจ หรือ “Hearty  Support Group” ได้ก่อตั้งเมื่อต้นปี 2553 โดยมีคุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ หรือรู้จักกันในนาม มุมตัส เป็นผู้ประสานงานกลุ่มฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคง ที่ผ่านมากลุ่มได้ทำกิจกรรมกับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลา และปัตตานี ซึ่งกิจกรรมมีลักษณะการให้ความรู้เรื่องกระบวนการยุติธรรม เยียวยาจิตใจ และมีงานวิจัยเรื่องการซ้อมทรมาน รวมทั้งไปเยี่ยมเยียนและสร้างความเข้มแข็ง (Empowerment)ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กอีกด้วย

          เนื่องในอีดีลฟิตรี กลุ่มด้วยใจจึงเห็นว่า น่าจะทำกิจกรรมมอบของให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเพราะภายในเรือนจำมีข้อจำกัดมากมาย  ต้องรักษาความปลอดภัย และป้องกันปัญหายาเสพติดจึงทำให้ครอบครัวไม่สามารถนำสิ่งของเข้า ไปในเรือนจำได้ ดังนั้นโอกาสที่พวกเขาจะได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ ๆ ในวันสำคัญเฉกเช่นคนภายนอกนั้นคงยาก หรืออยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวยังเป็นความฝัน โอกาสที่จะมีคนมาเยี่ยมเยียนเขาในวันอีดมีน้อย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งคนภายนอกสามารถกระทำได้ง่าย

          ทั้งนี้การขอบริจาคเงินซื้อผ้าถุงเพื่อมอบให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเนื่องในวันอีดิลฟิตรีนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั่วประเทศ โดยปีนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมดประมาณ 26,000 บาท (เป็นจำนวนที่ประมาณการเท่านั้น เพราะยังไม่ได้รวมจำนวนทั้งหมด)  เงินดังกล่าวกลุ่มฯได้ซื้อผ้าถุง 256 ผืนแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา 106 คน และจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา เรือนจำละ 50 ผืน และที่เหลือเป็นค่าบริหารจัดการ

          โดยกำหนดให้วันที่ 5 สิงหาคม มอบผ้าถุงให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเรือนจำสงขลาและปัตตานี ส่วนวันที่ 6 สิงหาคม มอบที่เรือนจำยะลาและจังหวัดนราธิวาส ซึ่งการมอบของครั้งนี้ได้ร่วมกับสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (ยมท.) ซึ่งทาง ยมท. ก็เป็นกลุ่มที่มอบของให้เรือนจำเกือบทุกปีของเดือนรอมฎอน

          คุณอัญชนากล่าวว่า  “การกล่าว ขอบคุณที่ไม่ลืมกัน ของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงกับการมอบของเล็ก ๆ น้อย ๆ สะท้อนได้ว่า แม้กลุ่มด้วยใจห่างหายจากการทำกิจกรรมในเรือนจำสงขลามาหลายเดือนแต่เราก็ยังพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานกับผู้ต้องขังที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือ การให้ เป็นการสร้างความไว้วางใจ และเป็นการแสดงถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกันที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ไม่ได้ดูถูกหรือมองพวกเขาต่ำต้อย หรือมองเขาในแง่ลบ”

          ดังนั้นการให้ และการกล่าวขอบคุณถือเป็นจุดเริ่มของการสร้างสันติภาพ ซึ่งเป็นคำง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถกระทำได้ ซึ่งหากจะให้พัฒนาต่อไปคือ การกล่าวขอโทษ หรือการให้อภัยของสังคม สิ่งนี้แหละที่จะสร้างให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกัน และเกิดสันติภาพได้

          เธอยังได้บอกอีกว่า นอกจากกิจกรรมสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงว่าเราจริงใจและพร้อมจะช่วยเหลือแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสามารถสร้างให้สังคมมองโลกในแง่ดี และเห็นว่ายังมีทางออกอีกมากมายในการแก้ปัญหาภาคใต้

          อย่างไรก็ตามในปีนี้ทางเรือนจำได้เปิดโอกาสให้ญาติผู้ต้องขังนำเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงเพื่อสวมใส่ในวันอีดิลฟิตรีได้ แต่มีบางคนที่ญาติไม่ได้นำไปให้หรือบางครอบครัวก็ไม่ทันมาให้ตามเวลาที่เรือนจำกำหนด ทางกลุ่มด้วยใจจึงเสนอให้ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับผ้าถุงจากกลุ่มฯ และได้รับจากญาติด้วยนั้น ควรเผื่อแผ่ให้ผู้ต้องขังมุสลิมคดีทั่วไปด้วยซึ่งผู้ต้องขังคดีความมั่นคงก็ยินดี ดังนั้นเธอจึงเห็นว่า ปีหน้าน่าจะมีการมอบผ้าโสร่งให้กับมุสลิมที่เป็นผู้ต้องขังคดีอื่นๆ ด้วย

          ทั้งนี้ทางอัญชนา ได้กล่าวขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกรายและเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ที่ช่วยเผยแพร่ข่าวขอรับบริจาค ขอบคุณนักศึกษา มอ.ปัตตานีที่ช่วยเปิดหมวกรับบริจาค และองค์กรอื่นๆ อย่างเช่นสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยที่ร่วมไปมอบของให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

          อย่างไรก็ตามคุณอัญชนายังให้สัมภาษณ์อีกว่า จากกิจกรรมนี้ได้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา อนาคตจึงอยากให้มีกิจกรรม one bath one life for Children ที่สามารถรณรงค์ สร้างความตระหนัก และสร้างความรู้สึกร่วมให้กับนักศึกษาในการต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กต่อไป

         

อ่านเพิ่มเติม

 “กลุ่มด้วยใจพลังจากหัวใจช้ำของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง

http://www.isranews.org/south-news/documentary/item/1785-2010-02-24-16-11-45.html

วันอีด อีดิลฟิตริ ใน ม่านกรงเหล็ก

http://www.deepsouthwatch.org/node/4515