เปิดตัว‘พรรคเพื่อสันติ’ พร้อมปักหมุดยึดฐานเสียงมุสลิมใต้

 ‘ชัยค์ริฎอ’ นำทีมเปิดตัวพรรคเพื่อสันติพรุ่งนี้ที่นราธิวาส ชูนโยบาย 7 ด้าน เน้นใช้ความยุติธรรมดับไฟใต้ พร้อมปักหมุดยึดฐานเสียงมุสลิมชายแดนใต้ สงขลาและฝั่งอันดามัน จากกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสู่ช่องทีวี Whiht Channal กระทั่งตั้งเป็นพรรคการเมือง

 
นายมัรวาน อามะ ผู้ประสานงานของพรรคเพื่อสันติประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า เวลา 16.00น.วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นี้ จะมีการเปิดตัวพรรคเพื่อสันติ ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยนายปราโมทย์ สะมัดดี หรือชัยค์ริฎอ อะหมัด สมะดี หัวหน้าพรรคจะเป็นผู้แถลงข่าวเปิดตัว พร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสันติ
 
นายมัรวาน เปิดเผยด้วยว่า พรรคเพื่อสันติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกพรรคกว่า 1,000 คนแล้ว
 
นายมัรวาน เปิดเผยอีกว่า นโยบายของพรรคเพื่อสันติมี 7 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคงของประเทศ 2.ด้านพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเน้นด้านความยุติธรรม และต้นเหตุของปัญหา ประกอบด้วย การศึกษาและยาเสพติด 3.ด้านเมืองหลวง 4.ด้านเยาวชน ครอบครัว การศึกษา สังคมและการปราบปรามยาเสพติด 5.ด้านเกษตรและการพัฒนาชนบท 6.ด้านเศรษฐกิจและการเงินการคลัง 7.ด้านสาธารณสุข
 
นายมัรวาน เปิดเผยด้วยว่า พื้นที่เป้าหมายในการขยายฐานสมาชิกของพรรคเน้นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองลงมาคือจังหวัดสงขลา และจังหวัดแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน
 
 
ที่มาของพรรคเพื่อสันติ
 
นายมัรวาน เปิดเผยต่อไปว่า พรรคเพื่อสันติเกิดมาจากการก่อตั้งกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เมื่อเดือนตุลาคม 2544 มีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือมุสลิมที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากรัฐ
 
ต่อมาในปี 2550 กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้จัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคนมุสลิม โดยมีนักวิชาการนักวิจัยมุสลิมดูแลตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและส่วนผสมของอาหารสำหรับมุสลิม จากนั้นปี 2551 กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติได้ตั้งสำนักงานข่าวมุสลิม ชื่อ ThaiLand News Darusalam หรือ TND เพื่อรายงานข่าวสารให้คนมุสลิมอ่านโดยเฉพาะ
 
หลังจากนั้นปี 2553 ได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์มุสลิม ชื่อว่า อิสลามอามานะห์ เพื่อให้บริการทางการเงิน ปี 2554 ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องมุสลิมที่เดือดร้อน
 
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 ได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชื่อ Whiht Channal นำเสนอรายการสอนศาสนาอิสลาม ต่อมาเดือนกันยายน 2555 ได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยส่งเสริมการเมืองการปกครองแบบอิสลามขึ้น จนกระทั่งได้ก่อตั้งพรรคเพื่อสันติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
 
สำหรับกำหนดการเปิดตัวพรรคเพื่อสันติในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.30 น. เริ่มจากการแถลงข่าว เปิดตัวพรรคเพื่อสันติต่อสื่อมวลชน
 
จากนั้นเวลา 17.00 มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “มุสลิมสามารถเลือกผู้นำที่ดีได้” โดยดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ จากนั้นเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป จะมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “เพื่อสันติ...เพื่อสันติจะทำอะไร”โดย อาจารย์มุรีด ทิมะเสน และอาจารย์ศิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสะอีด ดำเนินรายการโดย
 
เวลา 21.30 – 22 .30 น. เวทีปราศรัย “พรรคเพื่อสันติ” โดยชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี หัวหน้าพรรค และ คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อสันติ