นักศึกษาจุดเทียน 81 เล่ม ให้แสงสว่างประชาธิปไตย

นักศึกษาเสรีประชาธิปไตย จุดเทียน 81 เล่ม ให้แสงสว่างประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัย หลังจัดเสวนาการเมืองไทยวันนี้ พร้อมป้ายไม่เห็นด้วยกับการประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 4-10 ธันวาคมของมหาวิทยาลัย นักวิชาการระบุ ม.อ.ปัตตานีเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่กลางในการแสดงความเห็นเรื่องสันติภาพ และต้องยอมรับในความคิดต่าง

 

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2556 นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ( ม.อ.ปัตตานี) ในนามกลุ่มม.อ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย จัดเสวนาหัวข้อ " การเมืองไทยวันนี้ ที่มา ที่เป็น ที่ไป" ในห้อง 19111 ตึก 19 อาคารเรียนรวม ม.อ.ปัตตานี โดยมีนักศึกษาราว 20 กว่าคนยืนถือป้ายแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประกาศงดการเรียนการสอนในวันที่ 4-10 ธันวาคม พร้อมล่ารายชื่อนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วย

นายพีรณัฐ พฤกษารัตน์ นักศึกษาชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประธานกลุ่ม ม.อ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นพูดคุยแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ ในเรื่องการเมืองทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย

นายพีรณัฐ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการใช้หัวข้อเสวนาว่า "การเมืองไทยวันนี้ ที่มา ที่เป็น ที่ไป" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ถึงที่มาของเหตุการณ์ทางการเมืองไทยว่าจะมีแนวโน้มไปทิศทางใดและมีผลกระทบอะไร

นายพีรณัฐ กล่าวว่า กิจกรรมหน้าจะเป็นการเคลื่อนไหวในแนวทางประชาธิปไตยและเปิดความคิดเห็นมากกว่านี้และเสริมสร้างประชาชนทั่วไปให้กล้าคิด และกล้าวิจารณ์การเมืองว่าจะไปในทิศทางใดและสิ่งที่ทำได้ แต่ตอนนี้ ต้องรอดูท่าทีของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วนำประเด็นมาถกเถียงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันต่อไป

ในวงเสวนา มี ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ จากคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์พุทธพล มงคลวรรณ และอาจารย์ฮารา ชินทาโร่ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ศรีสมภพ กล่าวว่า ม.อ.ปัตตานีเป็นพื้นที่ปลอดภัย เพราะเป็นพื้นที่กลางเพื่อใช้ในการแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของสันติภาพ นับเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และการเคลื่อนไหวทางการเมืองในมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการแสดงความคิดเห็นซึ่งแม้จะเป็นความเห็นที่แตกต่าง ก็ต้องยอมรับซึ่งกันและกัน

หลังจากเสวนา อาจารย์อันธิฌา แสงชัย ตัวแทนคณาจารย์ที่ไม่เห็นด้วยกับการหยุดการเรียนการสอน ได้อ่านแถลงการณ์ของคณาอาจารย์ใน ม.อ.ปัตตานี เรื่อง การงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลังจากนั้นนักศึกษากลุ่มนี้ได้เดินถือป้ายเดินรณรงค์ดังกล่าวไปยังโรงอาหารลานอิฐ และมีการอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 2 ของกลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตยพร้อมเชิญชวนเพื่อนนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยกับการหยุดการเรียนการสอนร่วมกิจกรรมจุดเทียน 81 เล่มบริเวณหน้าสำนักอธิการบดี และอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 2 อีกครั้ง

นายชยุตพงศ์ โสภีวรรณ์ แกนนำกลุ่มมอ.ปัตตานีเสรีประชาธิปไตย อธิบายว่า การจุดเทียน 81 เล่มจัดขึ้นเพื่อให้แสงสว่างให้กับประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กำลังมืดมัวลง ซึ่ง 81 หมายถึงระบอบประชาธิปไตยที่เดินหน้ามาได้ 81 ปีแล้ว