กลุ่ม‘มอ.ปัตตานีเสรีฯ’ จุดเทียนเขียนสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย ให้ยุติความรุนแรง

กลุ่ม‘มอ.ปัตตานีเสรี ประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรม’ จัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย ทุกวันจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เรียกร้องให้ยุติความรุนแรง

  
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2557 บริเวณสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) กลุ่ม มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตยได้จัดกิจกรรม "จุดเทียนเขียนสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย ไม่เอาความรุนแรง เดินหน้าเลือกตั้ง ไม่เอารัฐประหาร” มีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 กว่าคน ประกอบด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 
f
 
ภายในงานมีการจุดเทียนสัญลักษณ์ของสันติภาพและชูป้ายที่มีข้อความ "เห็นหัวกูบ้าง, RESPECT, RESPECT MY HEAD" โดยมีการล้อมวงเทียนที่จุดด้วยสัญลักษณ์สันติภาพ โดยภายในวงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองอาทิ "การสนับสนุนเลือกตั้งและไม่เห็นด้วยกับรัฐประหาร อีกทั้งยังมีการให้กำลังใจให้กับสังคมไทยให้สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ได้ แต่ต้องใช้หลักการและความเป็นจริงในการแก้ปัญหา"
ภายในวงมีการอ่านบทกวีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนง ที่มีเนื้อหาว่า ไม่ได้เกี่ยวรักเกลียดตัวบุคคล แต่เกี่ยวสิทธิมวลชน เสมอหน้า ประมาทหมิ่นถิ่นแคลนทั้งพารา ชาติขี้ข้า เฮ้ยหลบไปใครอยากฟัง และ อย่าเถียงกันเลยนะเรื่องการเมือง ไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนใจกันง่ายๆ ถึงห่วงเพื่อนเดินพลั้งชังว่าร้าย จะเป็นควายหรือเทวาเราเลือกเอง
และยังกล่าวทิ้งท้ายประโยคก่อนจะเลิกกิจกรรม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงว่า "ชาวปัตตานีเอาเลือกตั้ง ต่อต้านรัฐประหาร คนเท่ากัน"
นายพีรณัฐ พฤกษารัตน์ นักศึกษาชั้นปี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.อ.ปัตตานี ประธานกลุ่ม มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมนี้เพราะต้องการเปิดพื้นที่ให้แต่ละคนใช้พื้นที่กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งต้องการเป็นเสาหลักให้มีการนัดพูดคุยกัน
“ส่วนที่ใช้สัญลักษณ์สันติภาพในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ยุติความรุนแรงโดยให้ใช้หลักการประชาธิปไตยในการแก้ปัญหาซึ่งประชาธิปไตยมีความเป็นสันติภาพในตัวมันอยู่แล้วและเชื่อว่า แม้ต่างคนจะมีความคิดต่างกันแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ หากใช้หลักการประชาธิปไตยในการดำเนินชีวิตส่วนที่ใช้เทียนในกิจกรรมครั้งนี้เพราะต้องการจุดแสงสว่างให้กับประชาธิปไตยโดยไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาแต่อย่างใด” นายพีรณัฐ กล่าว
นายพีรณัฐ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมต่อไปของ กลุ่ม มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตยจะมีการจุดเทียนจนถึงวันเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 และอีกกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2556 นี้เป็นกิจกรรมกินข้าวยำรอเลือกตั้ง โดยจะจัดในบริเวณสำนักงานอธิการบดี เวลาหนึ่งทุ่มของทุกวันที่จัดกิจกรรม
นายชยุตพงศ์ โสภีวรรณ์ นักศึกษาชั้นปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.อ.ปัตตานี กระบอกเสียงกลุ่ม มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย กล่าวว่า การที่จุดเทียนในมหาวิทยาลัยทำให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่กลางของความคิด แม้ว่าแต่ละคนจะเห็นต่างแต่สามารถพูดในมหาวิทยาลัยได้แต่ต้องตามหลักการ วิชาการ และถือว่ามหาวิทยาลัยนั้น มีความสำคัญในการรักษาระบบประชาธิปไตยให้คนทุกชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้