'ชบาบาน’งานวันสื่อ เครือข่ายผู้หญิงแจก100ต้น โหมโรง“มหกรรม10ปีความรุนแรง 1ปีสนามสันติภาพ”

‘ชบาบาน’ งานวันสื่อทางเลือกชายแดนใต้ เครือข่ายผู้หญิงเตรียมแจก 100 ต้นให้เครือข่ายร่วมปลูกรอบงาน โหมโรง “มหกรรม 10 ปีความรุนแรง 1 ปีสนามสันติภาพ” 40 กว่าองค์กรร่วมออกบูท ปาตานีฟอรั่มชูแคมเปญ “ร่วมค้นหาความหมาย” เครือข่ายคนพุทธวอนสื่ออย่างมุ่งแต่ปัญหาการเมือง สภาประชาสังคมเปิดวงเล็กขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

 
 
 
 
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เรือนรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นางซีตีมาเรียม บินเย๊าะ จากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นำต้นพันธ์ดอกชบา จำนวน 100 ต้นมาส่งให้ทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เพื่อเตรียมแจกให้ตัวแทนทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมงาน “มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีทั้งดอกสีเหลือง สีแดง สีชมพูและสีขาว
 
า
 
นางซีตีมาเรียม เปิดเผยว่า เหตุที่จะแจกชบา เพราะดอกชบาหมายถึงความสวยงามของสันติภาพที่กำลังเดินทางเข้ามา ส่วนจำนวน 100 ต้นนั้น หมายถึงการร้อยดวงใจมารวมกันเยอะๆ ของทุกคนทุกภาคส่วนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยากเห็นสันติภาพในพื้นที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
 “ต้นพันธ์ดอกชบาทั้ง 100 ต้นดังกล่าว จะให้ทุกภาคใต้ได้ร่วมลงมือปลูกดอกไม้เพื่อสันติภาพนี้ในบริเวณงานคือด้านข้างตึกคณะวิทยาการสื่อสาร จากในอีกปีข้างหน้าเราจะกลับมาดูว่าต้นดอกชบาที่ปลูกได้เติบโตไปพร้อมๆ กับสันติภาพในพื้นที่ของเรา” นางซีตีมาเรียม กล่าว
 
k
 
สำหรับดอกชบา มีชื่อในภาษามลายูว่า บูหงารายา (Bunga Raya) ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเป็นกลายเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของความเป็นปาตานีของหลายองค์กรในพื้นที่ โดยบางกลุ่มได้ตั้งชื่อองค์กรว่า กลุ่มบูหงารายา นำโดยนายมูฮำหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ ซึ่งปัจจุบันตกเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง จากนั้นบูหงารายาได้ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ โดยมีการนำภาพดอกชบามาใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ ทั้งการผลิตสติ๊กเกอร์ ลายสกรีนเสื้อ เป็นต้น
ทั้งนี้ในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีดังกล่าว ได้มีองค์กรต่างๆ แจ้งความประสงค์ขอร่วมจัดบูทหรือนิทรรศการในงานแล้วประมาณ 40 องค์กร
 
o
 
เครือข่ายคนพุทธฯเตรียมเข้าร่วม
นายรักชาติ สุวรรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายคนพุทธสนับสนุนสันติภาพชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า เครือข่ายคนพุทธสนับสนุนสันติภาพชายแดนภาคใต้เตรียมจัดบูทของเครือข่ายฯ ภายในงานวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีด้วย โดยในบูทจะนำภาพถ่ายเกี่ยวกับเหตุไม่สงบในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพถ่ายที่เป็นผลกระทบต่อเด็กและสตรีจากทุกฝ่าย ทั้งคนพุทธและมุสลิมมาแสดง และจะนำเสื้อที่มีโลโก้ของเครือข่ายคนพุทธเพื่อสันติภาพมาจำหน่ายด้วย
นายรักชาติ กล่าวว่า ส่วนความคิดเห็นต่อกระบวนการสันติภาพนั้น ตนคิดว่า ถ้าสื่อสามารถถ่ายทอดความเป็นจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ปัญหาทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขได้อย่างถูกจุด เพียงแต่วันนี้สื่อไม่กล้านำเสนอความเป็นจริงได้ทั้งหมด ดังนั้นสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงยังไม่เกิด
 
s
 
เรียกร้องสื่อให้นำเสนอรอบด้าน
นายรักชาติ กล่าวต่อไปว่า กระบวนการพูดคุยสันติภาพก็เช่นเดียวกัน เครือข่ายคนพุทธฯ มองว่ายังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคุยไปแล้ว 3-4 ครั้ง ต่างฝ่ายก็ยังพูดแบบถนอมน้ำใจกันอยู่ ความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับการตีแผ่ออกสู่สังคมทั้ง 2 ประเทศ คือประเทศไทยและมาเลเซีย วัดได้จากการก่อเหตุรุนแรงที่ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคนที่ตกเป็นเป้าหมายก็ยังคงเป็นพี่น้องพุทธ-มุสลิม ผู้บริสุทธิ์ และผู้อ่อนแอไม่มีอาวุธตอบโต้ คนกลุ่มนี้ยังถูกกระทำเหมือนเดิม
วอนสื่อกรุงเทพอย่าลืมเหยื่อชายแดนใต้
นายรักชาติ กล่าวอีกว่า ด้านสื่อกระแสหลักน่าจะหันมาใส่ใจเหตุการณ์ไม่สงบบ้างไม่ใช่มุ่งทำแต่ข่าวความขัดแย้งทางการเมืองอย่างเดียว จนทำให้สังคมไทยลืมปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมายาวนานถึงปีที่ 10 แล้ว จึงขอเรียกร้องให้สื่อส่วนกลางให้ความสนใจปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้น
 
ปาตานี ฟอรั่ม ชูเคมเปญหาความหมายสันติภาพ
นายปรัชญา โต๊ะอิแต ผู้จัดการปาตานี ฟอรั่ม เปิดเผยว่า กิจกรรมของปาตานี ฟอรั่ม ในงานวันสื่อสันติภาพดังกล่าว มี 2 ส่วนหลัก คือ เคมเปญ(การรณรงค์) ความหมายสันติภาพ โดยให้ผู้เข้าร่วมงานเขียนคำตอบใส่กระดาษว่า“สันติภาพของคุณเป็นแบบไหน?” แล้วนำมาต่อกัน และกิจกรรมถ่ายรูปโดยถือป้ายข้อความ “ตื่นรู้สันติภาพ” เป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ สื่อข่าวสารในพื้นที่ชายแดนใต้กับการสื่อสารสันติภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีลักษณะการสื่อสารสันติภาพมากน้อยเพียงใด
นายปรัชญา กล่าวว่า ความคาดหวังต่อกระบวนการขับเคลื่อนสันติภาพของตน คือ การทำให้ความหลากหลายจากความแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยคำนึงถึงจุดยืนของปาตานีเป็นหลัก
 
i
 
สภาประชาสังคมเปิดวงเล็กขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
นายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล เลขาธิการสภาประชาสังคมชายแดนใต้ เปิดเผยว่า กิจกรรมของสภาประชาสังคมชายแดนใต้มีทั้งนิทรรศการและเวทีเสวนากลุ่มย่อย โดยในนิทรรศการจะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการทำงานของสภาประชาสังคมชายแดนใต้ พื้นที่หนึ่งของนิทรรศการจะมีมุมสภากาแฟเพื่อเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมสนใจ
“ในส่วนเวทีเสวนานั้นมี 2 เรื่อง คือ จุดเด่นจุดด้อยของสภาประชาสังคมต่อการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ และ ความรู้ความเข้าใจของการกระจายอำนาจเกี่ยวกับจังหวัดปกครองตนเอง”
นายรอซีดี กล่าวว่า สิ่งที่คาดหวังเกี่ยวกับการทำงานขับเคลื่อนในกระบวนสันติภาพ คือ พลังเชิงบวกของภาคประชาสังคมที่สามารถเชื่อมร้อยโครงข่ายการทำงานที่เกาะเกี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น อยากเห็นการสื่อสารสาธารณะที่สามารถพัฒนาการสื่อสารที่สามารถทำให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และหวังว่าสภาประชาสังคมชายแดนใต้จะมีสมาชิกเข้าร่วมการทำงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายมากขึ้น