เลือกตั้งส.ว.3จังหวัดคึก จับตาปัตตานีนักดับไฟใต้แห่ลงสมัคร

เลือกตั้งส.ว.ชายแดนใต้คึกคัก กกต.เตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัย จับตาปัตตานีผู้มีบทบาทแก้ปัญหาในพื้นที่แห่ลงสมัครหลายคน ทั้งทหาร อดีตผู้ว่าฯ หมอเพชรดาว

 

ผู้สมัคร ส.ว. จังหวัดปัตตานี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้เริ่มมีความคึกคักมากขึ้น โดยผู้สมัครหลายคนต่างนำป้ายแนะนำตัวมาติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งส.ว.ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีน่าจะมีความคึกคักมากที่สุด เพราะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงลงสมัครหลายคน

ที่สำคัญแต่ละคนมีบทบาทในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว เช่น พล.ท.มนตรี อุมารี นายทหารมุสลิมจากค่ายสิรินธร นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ซึ่งเป็นลูกสาวของนายเด่น โต๊ะมีนา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีหลายสมัย และนายประมุข ละมุน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและอดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยรายชื่อผู้สมัคร ส.ว.ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้

 

ผู้สมัคร ส.ว.ปัตตานี

1.นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ (นายแพทย์)

2.พลโทมนตรี อุมารี (นายทหาร ค่ายสิรินธร)

3.นายอับดุลฮามิด จะปะกียา

4.นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12)

5.นายประมุข ละมุน (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี)

ผู้สมัคร ส.ว.นราธิวาส

1.นายนิมันซูร วิยี่งอ (ครูโรงเรียนดารุสลาม)

2.นายมะฮูเซ็น มะสุยี (นักการเมือง /ธุรกิจส่วนตัว/อดีต สจ.นราธิวาส)

3.นายนิรันดร์ บุญบ้านเกิด (หัวหน้าไปรษณีย์ อ.ยี่งอ)

4.นายซูไหรี นิฮะ (นักธุรกิจส่วนตัว)

ผู้สมัคร ส.ว.ยะลา

1.นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ (สมาชิก อบจ.ยะลา)

2.นายจิรภัฏ ฤกษ์มณีรัตน์ (นักวิชาการอิสระ)

3.นายอับดุลอายี สาแม็ง (รองนายก อบจ.ยะลา)

 

 

ยะลาพร้อม

นางสุรีย์ ธรรมกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่จะถึงนี้ ทาง กกต.จังหวัดยะลา ได้เตรียมความพร้อมแล้ว และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียงในวันดังกล่าวแล้ว เพื่อกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการเมือง ให้ดีขึ้น

นางสุรีย์ เปิดเผยอีกว่า ส่วนการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนและในวันเลือกตั้งนั้น ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคง ให้เฝ้าระวังและเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยป้องกันแล้ว

ทั้งนี้จังหวัดยะลามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 330,354 คน

นางสุรีย์ เปิดเผยด้วยว่า ส่วนการเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้กำหนดสถานที่เลือกตั้งนอกเขตไว้ 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 9,226 คน และที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเบตง มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 2,360 คน รวมผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดทั้งสิ้น 11,586 คน ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดมีประชาชนลงทะเบียนรวม 340 คน

 

นราธิวาสพร้อม

นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า กกต.นราธิวาสได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยในช่วงก่อนและในวันเลือกตั้งแล้ว เพื่อวางระบบการป้องกันการเกิดเหตุร้ายขึ้น รวมถึงดูแลไม่ให้มีการทุจริตเลือกตั้ง โดยมีการวางมาตรการและการให้อำนาจในการตัดสินใจเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น

นายสำราญ เปิดเผยต่อไปว่า การเฝ้าระวังเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินมี 3 รูปแบบ คือ มีการตั้งกองบัญชาการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด การรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยตั้งชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดละ 6 นายในแต่ละหน่วยเลือกตั้งเพื่อป้องกันเหตุร้าย และตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเป็นม้าเร็วเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยจะไปประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงานแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 555,078 คน

 

ปัตตานีพร้อม

 

นายประภาส ไชยนาพงษ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งในวันที่ 29 มีนาคม 2557

ส่วนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมร่วมกับเครือข่ายวิทยุที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว.ช่วงสัปดาห์สุดท้าย ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557 นี้

ด้านความปลอดภัยและการป้องกันเหตุร้ายในวันเลือกตั้งนั้น ได้จัด รปภ. ประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 4 คน พร้อมเตรียมกำลังตำรวจประจำอำเภอ อำเภอละ 100 นาย ทั่วทั้งจังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 655,259 คน ขณะที่การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดปัตตานี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 162 คน และมีคนมาใช้สิทธิจริง 128 คน คิดเป็นร้อยละ 79