ขยับอีกขั้น ! มัสยิดจัดเอง “เวทีสันติภาพใต้” ครั้งแรกที่ปัตตานี

คณะกรรมการมัสยิดกลางปัตตานีร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีเสวนาสันติภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 1 ในหัวข้ออิสลามกับการเมือง เผยจะจัด 2 เดือนครั้งเพื่อให้ความรู้ประชาชน เป็นครั้งแรกที่องค์กรระดับมัสยิดนำจัดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ ถกปัญหาการเมือง

  
 
เมื่อเวลา 20.30 – 23.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่มัสยิดกลางปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี คณะกรรมการมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เครือข่ายโรงเรียนตาดีกาจังหวัดปัตตานี (Pustaka) ชมรมอิหม่ามจังหวัดปัตตานี สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน (Media Selatan) และองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดปัตตานี ร่วมกันจัดเสวนาสันติภาพชายแดนใต้ (Farum Perdamaian Selatan 1) ในหัวข้อ “Islam Dan Politik อิสลามกับการเมือง”เป็นวงเสวนาภาษามลายู โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุมีเดียสลาตัน(Media Selatan) สถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี YCN และสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
 
h
 
นายอับดุลรอซะ หมันโสะ อิหม่ามมัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า การเสวนาครั้งนี้มาจากมติของคณะกรรมการมัสยิดกลางปัตตานีที่ต้องการจัดเสวนาในประเด็นต่างๆที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
นายอับดุลรอซะ เปิดเผยอีกว่า คณะกรรมการจึงกำหนดจัดเสวนาชื่อว่า “Forum Masjid Jamek Patani” แต่เมื่อได้ร่วมประชุมกับองค์กรร่วมจัดแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นการเสวนาสันติภาพชายแดนใต้ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ของคณะกรรมการมัสยิดกลางปัตตานีอย่างเดียว
“ที่ประชุมมีมติให้จัดเสวนาลักษณะนี้ทุก 2 เดือน โดยตั้งข้อหัวให้เหมาะสมกับบริบทหรือกระแสในช่วงนั้นๆ เช่น ครั้งนี้เป็นช่วงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 30 มีนาคม 2557 ทางผู้จัดเสวนาจึงเลือกหัวข้อการเมืองกับอิสลาม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจว่า การเมืองกับอิสลามมีความเกี่ยวโยงกัน และให้ประชาชนรู้ถึงคุณสมบัติของนักการเมืองที่ดีตามทัศนะอิสลามเป็นอย่างไร” นายอับดุลรอซะ กล่าว
 
f
 
ส่วนบนเวทีเสวนาครั้งแรกนี้ มีวิทยากร 3 คน ประกอบด้วย ดร.มุคตาร์ อับดุลกอเดร์ นักวิชาการทางด้านกฎหมายจากInsaniah university Malaysia อ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และอุสตาสรอสาลี ดือราแม ผู้ก่อตั้งอัลฟุรกอน จังหวัดนราธิวาส
ผู้ร่วมเสวนาส่วนใหญ่สะท้อนว่า คุณสมบัตินักการเมืองอิสลามที่ดีคือ ไม่ทุจริตคอรัปชั่น ไม่พูดโกหก ไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ต้องแสวงหาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งมีแตกต่างกับนักการเมืองในระบบเสรีนิยม ที่นักการเมืองมักทุจริตคอรัปชั่น พูดโกหกจนเป็นเรื่องปกติ
ส่วนใหญ่สรุปว่า พระเจ้าจะลงโทษบุคคลบุคคลที่ซื้อสิทธิ ขายเสียง รวมถึงคนที่สนับสนุนให้มีการซื้อสิทธิและขายเสียงด้วย นอกจากในเวทีไม่ได้ฟังธงว่า ผู้หญิงไม่สามารถเป็นการเมืองได้หรือไม่ เพราะบริบทสังคมปัจจุบันแตกต่างจากในอดีต
 
l
 
สำหรับการจัดเวทีครั้งนับว่าเป็นครั้งแรกที่องค์กรระดับมัสยิดซึ่งเป็นศาสนสถานีได้จัดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับกระบวนการสันติดภาพหรือการเมือง ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามัสยิดมักจัดเวทีเกี่ยวกับศาสนา การบรรยายธรรมหรือกิจกรรมนักเรียนตาดีกา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสนาขั้นพื้นฐานประจำมัสยิดหรือประจำหมู่บ้านเท่านั้น