เปิดตัว PERWANI เดินคู่ Deep Peace มุ่งงานเพื่อผู้หญิงและช่วยเด็กกำพร้าเหยื่อไฟใต้

สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ สยบข่าวลือองค์กรแตก ยืนยันเป็นเพียงการแยกภารกิจการทำงานให้ชัดเจนเพื่อการช่วยเหลือเหยื่อไฟใต้ เปิดตัว PERWANI มุ่งงานเพื่อผู้หญิง เดินคู่ Deep Peace ที่เน้นช่วยเด็กกำพร้า ทั้งนี้ท่งสมาคมพร้อมร่วมงานกับภาคีเครือข่ายต่อไป

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (Deep Peace) เลขที่ 75/8 ซ.ศรีปุตรา ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีการจัดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดตัว เปิดใจ PERWANI ภายใต้กิจกรรม PERWANI close up program โดยเชิญตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงที่มาขององค์กรและชี้แจงกรณีมีข่าวลือว่ามีองค์กรใหม่แยกตัวจากสมาคมสตรีจังหวังชายแดนใต้ ชื่อ PERWANI ที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งภายในนั้นทางสมาคมได้ยืนยันว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ นายกสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ ชี้แจงว่า Deep Peace มี 2 ภารกิจหลักคือ ดูแลเด็กกำพร้า และดูแลผู้หญิงและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งภารกิจการดูแลผู้หญิงและครอบครัวนั้นเป็นงานที่ขยายตัวมากขึ้น แต่งานด้านดูแลเด็กกำพร้าจะเป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไปมากกว่างานด้านดูแลผู้หญิง

“ด้วยเหตุนี้สมาคมจึงมีความคิดจะแยกส่วนงานผู้หญิงออกมาเพื่อทำงานขับเคลื่อนด้านนี้อย่างจริงจัง โดยใช้ชื่อว่า PERWANI ย่อมาจาก persatuan perempuan patani หรือ PPP แต่ยังใช้ชื่อภาษาไทยเป็นชื่อเดิมของสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ เนื่องจากเป็นชื่อที่ไดรับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว” นางสาวนูรีซัน กล่าว

นางสาวนูรีซัน ชี้แจงต่อไปว่า ในความเป็นจริงทั้ง Deep Peace และ PERWANI ยังคงช่วยเหลือกันเหมือนเดิม โดย Deep Peace รับผิดชอบเรื่องเด็กกำพร้า ส่วน PERWANI จะดูแลเรื่องผู้หญิงโดยเน้นไปที่การสร้างอาชีพ การพัฒนาศักยภาพผู้หญิง และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

นางสาวนูรีซัน แถลงด้วยว่า ด้วยเหตุที่คนทำงานทั้งของ Deep Peace และ PERWANI มีอาชีพหลักเป็นครู ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่างๆ อยู่ ทำให้การทำงานของสมาคมค่อนข้างขยับช้า บางครั้งไม่สามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่องค์กรในภาคีเครือข่ายจัดขึ้นได้ จึงทำให้มีคนเข้าใจผิดคิดว่า Deep Peace ไม่ร่วมงานกับเครือข่ายอื่นแล้ว ทั้งที่ในความเป็นจริงสมาคมยินดีที่จะทำงานร่วมกับองค์กรอื่นเสมอ

นางสาวรุซดา สะเด็ง อุปนายกสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนใต้เพื่อสันติภาพ เปิดเผยด้วยว่า สมาคมต้องการแยกส่วนงานให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาคนจะรู้จักสมาคมว่าเป็นองค์กรดูแลเด็กกำพร้าเท่านั้น และยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในแต่ย่างใด

นางสาวรุซดา เปิดเผยด้วยว่า จากประสบการณ์ในการลงพื้นที่ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาจนถึงปัจจุบันในนามสมาคมพบว่า มีประเด็นที่เกี่ยวกับผู้หญิงในพื้นที่มากมายที่ต้องได้รับการขับเคลื่อน โดยเฉพาะผู้หญิงในระดับรากหญ้า ทางสมาคมยังต้องทำงานเรื่องนี้อีกมาก เพื่อให้เสียงของผู้หญิงเหล่านั้นได้สื่อสารออกสู่สังคมและได้รับการได้ยินในสังคมต่อไป

นางสาวรุซดา เปิดเผยอีกว่า ตนมองว่าผู้หญิงในระดับหมู่บ้านต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอีกมาก ทั้งด้านองค์ความรู้เพื่อให้พวกเขารู้เท่าทันสังคม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพที่กำลังเดินหน้าอยู่ ซึ่งต้องให้มีเสียงของพวกเธอเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้นด้วย เนื่องจากพวกเธอเป็นผู้ที่แบกรับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพเหล่านั้นต้องฟังเสียงผู้หญิงด้วย

นางสาวอิลฮัม บุยะลา เลขานุการประจำสำนักงานสมาคม เปิดเผยว่า การแยกส่วนงานดังกล่าวมีขึ้นเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา หลังจากนี้จะเปิดพื้นที่สำนักงานให้องค์กรอื่นเข้ามาใช้ได้ ทั้งนี้ ทางสมาคมยืนยันว่า ต่อจากนี้จะสื่อสารให้ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวมากขึ้น และยินดีเข้าร่วมงานกับองค์กรอื่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงต่อไป