รับรอง 58 ส.ว.ใหม่ เปิดภูมิหลัง 5 ผู้แทนสภาสูง อีกหนึ่งความหวังดับไฟใต้ ได้ไหม?

รับรอง 58 ส.ว.ใหม่ เปิดภูมิหลัง 5 ผู้แทนสภาสูง นายแพทย์สมหวัง อภิชัยรักษ์, อับดุลอายี สาแม็ง, นิมันซูร จิยี่งอ, อนุมัติ อาหมัด, อิบรอเหม อาดำ อ่านประวัติ บทบาทและผลงาน พบแต่ละคนผลงานไม่ธรรมดา น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังดับไฟใต้? ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง และกระบวนการสันติภาพที่ยังเดินหน้าต่อไม่ได้ 

 
 
 
เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2557) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา จำนวน 58 จังหวัด และยังไม่ประกาศรับรองผลอีก 19 จังหวัด เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียน
 
l
 
ในจำนวน 58 จังหวัดดังกล่าวนั้น มี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ได้แก่ จ.ปัตตานี คือนายสมหวัง อภิชัยรักษ์ จ.นราธิวาส คือนายนิมันซูร จิยี่งอ จ.ยะลา คือนายอับดุลอายี สาแม็ง จ.สงขลา คือนายอนุมัติ อาหมัด และจ.สตูล คือนายอิบรอเหม อาดำ
ทั้ง 5 คน นับถือศาสนาอิสลาม และอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบมาหลายครั้ง
ในขณะที่จังหวัดสตูลแม้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนัก แต่คนสตูลก็มีอัตลักษณ์หลายอย่างที่คล้ายกับคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจึงน่าจะมีความเข้าใจและมีอารมณ์ร่วมกับคน 3 จังหวัดและสงขลาพอสมควร
ทั้ง 5 คน น่าจะเป็นความหวังหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นผ่านระบบรัฐสภา แม้ว่ายังอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการเมืองระดับชาติ และกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่ยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ในขณะนี้ และดูเหมือนว่าเหตุระเบิดคาร์บอมบ์ในเมืองยะลาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นที่เร่งสร้างความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว หรือจะปล่อยให้ประชาชนรู้สึกห่อเหี่ยวต่อตัวแทนประชาชนในระบบรัฐสภา และระบบการเมืองแบไทยๆต่อไป
 
 
 
เปิดภูมิหลัง 5 ส.ว.ใต้
สำหรับว่าที่ ส.ว.ทั้ง 5 จังหวัด เป็นใครมาจากไหน ลองมาทำความรู้จักกันอีกครั้ง
นายแพทย์สมหวัง อภิชัยรักษ์
จ.ปัตตานี นายแพทย์สมหวัง อภิชัยรักษ์ ได้ 111,001 คะแนน เอาชนะได้ทั้งนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา บุตรสาวของ นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตนักการเมืองชื่อดัง และ5.นายประมุข ลมุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อดีตเป็นสมาชิกแพทยสภาพื้นเพเป็นชาว จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ด้วยเหตุนี้จึงมีคำวิจารณ์จากคนในพื้นที่บางส่วนว่าจะเป็นความหวังให้คนในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหน เพราะไม่เคยเห็นบทบาทมาก่อน แต่ก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติบางส่วนในพื้นที่
แต่เมื่อดูประวัติการศึกษาและการทำงานแล้วพบว่า ไม่ธรรมดา  โดยนายแพทย์สมหวัง ปัจจุบันอายุ 67 ปี เรียนจบจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเรียนจบวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลและแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วย Fellow The American College of obstetrics and Gynecologists และได้รับวุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา American Board of obsterics and Gynecologists
ส่วนประวัติการทำงานได้แก่ เป็นผู้เชียวชาญสูตินรีแพทย์ ST.Mary’s Hospital  ที่รัฐอิลลินอยล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 30 ปี เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คลินิก Southern lllinois University school of Medicine ประเทศ สหรัฐอเมริกา
เป็นอาจารย์พิเศษแผนกสูตินรีเวช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสมาชิกแพทยสภา และสมาชิก American Medical Association
 
อับดุลอายี สาแม็ง
จ.ยะลา คือ นายอับดุลอายี สาแม็ง คนในพื้นที่รู้จักในนาม “รองยี” เพราะตำแหน่งสุดท้ายก่อนลงสมัคร ส.ว.คือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยะลา ที่มีนายมุขตาร์ มะทา น้องชายของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
นายอับดุลอายี มีบทบาทในทางการเมืองมาตลอดทั้งการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติ โดยเป็นสมาชิกสภาอบจ. หรือสจ.เขตอ.เมืองยะลาหลายสมัยและยังเคยเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยที่นายวันมูหะมัดนอร์ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
สำหรับประวัติการศึกษามีดังนี้ จบปริญญาเอก สาขาPublic Management & Leadership (การบริหารรัฐกิจและภาวะผู้นำ) OSLU ประเทศสหรัฐอเมริกา จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต(พัฒนาสังคม) (Social Development) NIDA และจบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณทิต(โยธา) (CIVIL ENGINEERING) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรียนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ส่วนประสบการในการทำงานมีดังนี้ เริ่มจากการเป็นวิศวกรโยธา สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวิศวกร บริษัทอู่ทอง จำกัด (ก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เขตภาคใต้ตอนล่าง)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เขตอำเภอเมือง ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อบรมหลักสูตรบริหารท้องถิ่นระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยผ่านการอบรมหลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และล่าสุดเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 4 สมัย
นายอับดุลอายี บอกว่า “ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้กันมานานแล้วก็ยังแก้ไม่ได้ซักที พูดกันมาเยอะแต่ปัญหาก็ยังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นขอตั้งเรื่องนี้ไว้ข้างๆก่อน ขอมุ่งสร้างคนให้มีคุณภาพก่อน โดยผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาที่ดี เมื่อคนมีคุณภาพและมีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่เอาแต่ความรู้สึกแล้ว ปัญหาอื่นๆก็จะแก้ได้เอง”
 
นิมันซูร จิยี่งอ
จ.นราธิวาส นายนิมันซูร จิยี่งอ  เป็นม้ามืดอีกคนที่ชนะเลือกตั้ง ส.ว.นราธิวาส อดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดารุสลาม จ.นราธิวาส เคยเป็นสมาชิกผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างมวลชนของนายฟัครุดดีน บอตอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจ.นราธิวาส ผู้บริหารโรงเรียนดารุสลาม ซึ่งพิการเดินไม่ได้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บจากการถูกยิงที่คอใกล้โรงเรียนของตัวเอง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2549
นายนิมันซูรยังเป็นน้องเขยนายฟัครุดดีนด้วย และได้เป็น ส.ว.ต่อจากนายมูหามะรอสดี  บอตอ น้องชายของฟัครุดดีน
นายนิมันซูร เรียนจบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา จบปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
ที่สำคัญ เจ้าตัวยืนยันชัดเจนว่า ขอร่วมสร้างสันติภาพในพื้นที่พร้อมกับประชาชน ร่วมเป็นหูเป็นตาให้ประชาชน ร่วมตรวจสอบอำนาจรัฐและกฎหมายพิเศษ ในพื้นที่ เพื่อถ่วงดุลความชอบธรรมของผู้บริสุทธิ์
 
อนุมัติ อาหมัด 
จ.สงขลา นายอนุมัติ อาหมัด เป็นผู้สมัครส.ว.อีกคนที่ได้คะแนนเหนือคู่แข่งอย่างท้วมท้น นายอนุมัติ เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แม้ยังไม่ค่อยเห็นบทบาทางการเมืองมากนัก แต่ก็มีบทบาททางสังคมมากมาย ไล่ตั้งแต่ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ADAMI (อดามี่)จำกัด เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการด้านพลังงานและธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นกรรมการบริษัท อากิแบม ออยล์ จำกัด
ที่สำคัญ เป็นที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คือท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา รวมทั้งยังเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รองเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เป็นเลขาธิการ ซึ่งพล.ต.ต.สุรินทร์ ก็คืออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) คนล่าสุดของจ.สงขลา จากพรรคประชาธิปัตย์
นอกจากนี้ ยังเคยเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการอาเซียน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เคยเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สมัยนายภาณุ อุทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งนี้
ส่วนตำแหน่งอื่นๆ เช่น คณะทำงานอามิรุ้ลฮัจย์ กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รองนายกสมาคมไทย –ปากีสถาน font-weight:normal">อดีตรองกงสุลไทยกิตติมศักดิ์ประจำเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
 
อิบรอเหม อาดำ
จ.สตูล นายอิบรอเหม อาดำ ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ว.สตูลด้วยคะแนนเสียง 24,861 คะแนน โดยตำแหน่งล่าสุดคือเป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ของสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2553 นายอิบรอเหม อาดำ ในฐานะตัวแทน หจก.สตูลฮัจย์ฯ จังหวัดสตูล ยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้ชุดที่ 3 ซึ่งมีวาระ 2 ปีด้วย