Fast-A-Thon บทเรียนรอมฎอนสันติภาพของนักศึกษาอเมริกา

 

ชมรมนักศึกษามุสลิมทั่วอเมริกาจัดกิจกรรม Fast-A-Thon เชิญชวนเพื่อนทุกศาสนาและความเชื่อเรียนรู้อิสลามด้วยการถือศีลอด 1 วันในเดือนรอมฎอมพร้อมกับรับบริจาคเพื่อการกุศลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้หิวโหยทั่วทุกมุมโลก

ในขณะที่ภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เป็นคู่ขัดแย้งในปัญหาไฟใต้ให้มีพันธกิจการยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นการเรียกร้องที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้มีการริเริ่มการยุติความรุนแรงในเดือนรอมฎอนผ่านการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับขบวนการ BRN ส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างในปีที่ผ่านมา

ในอีกด้านหนึ่ง อาจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพายัพเล่าในระหว่างการเสวนาเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาที่วิทยาลัยอิสลาม มอ.ปัตตานีว่า ที่มัสยิดบ้านฮ้อ ที่เชียงใหม่อันเป็นภูมิลำเนานั้นได้มีประชาชนจองเพื่อจัดเลี้ยงอาหารที่มัสยิดบ้านฮ้อในเดือนรอมฎอนเต็มหมดแล้วทั้ง 2 เดือนคือรอมฎอนปีนี้กับรอมฎอนปีหน้า และยังได้เล่าถึงกิจกรรมอันน่าสนใจของบรรดานักศึกษามุสลิมในประเทศสหรัฐอเมริกาในเดือนรอมฎอนนั่นคือ Fast-A-Thon

จากเว๊บไซต์ wikipedia.org กล่าวว่า กิจกรรม Fast-A-Thon เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนรอมฎอนในทุกมหาวิทยาลัยในทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนอาหารและความหิว รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินชีวิตของมุสลิมและเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมนักศึกษามุสลิมที่เชิญชวนนักศึกษาทุกศาสนาและความเชื่อร่วมกันถือศีลอดตามแบบอย่างของอิสลามเป็นเวลา 1 วัน คือ ตั้งแต่ก่อนรุ่งอรุณจนกระทั่งตะวันตกดิน โดยชักชวนผู้ที่ร่วมกิจกรรมถือศีลอดร่วมบริจาคเพื่อการกุศลให้กับผู้ที่กำลังถือศีลอดด้วยพร้อมกับเชิญชวนร่วมกันละศีลอดพร้อมกันในเวลาหลังตะวันตกดิน

กิจกรรม Fast-A-Thon ริเริ่มโดยสมาคมนักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ในปี 2001 หลังเหตุการณ์ถล่มตึกเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ หรือ 911 และพบว่าได้กลายเป็นกิจกรรมที่สมาคมนักศึกษาจัดขึ้นทั่วประเทศในปี 2006 ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อมุสลิมและศาสนาอิสลาม

ปัจจุบัน Fast-A-Thon เป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นในเดือนรอมฎอนในประเทศอเมริกา

 

 

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Fast-a-Thon