“รอมฎอนที่เฝ้ารอ” รวมกิจกรรมคึกคัก ต้อนรับเดือนถือศีลอด ปี 1435

 

ขอเชิญบริจาคเงินซื้อชุดรายอให้เด็กกำพร้าและยากจน 600 คน ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและอินทผลัมให้ผู้ต้องขังในเรื่องจำ 5 แห่ง ด้านสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขจัดเวทีให้ความรู้บุคลากร เรื่องดูแลผู้ป่วยในเดือนถือศีลอดที่รพ.ยะลา ด้านเครือข่ายองค์กรเยาวชนสายเชือกเดียวกัน จัดกิจกรรม “รอมามาน รอมฏอน” เปิดพื้นที่สาธารณะให้ความรู้ประชาชนที่หาดนราทัศน์

ร่วมบริจาคเงินซื้อชุดรายอให้เด็กกำพร้าและยากจน 600 คน

นายอิสมาแอ สาและ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ ได้จัดโครงการจัดซื้อชุดรายอ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ใช้สวมใส่วันอีดิ้ลฟิตรี หรือวันฉลองสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน เพื่อแจกจ่ายให้เด็กกำพร้าและเด็กยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 600 คน เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสสวมใส่เหมือนเด็กทั่วไป เนื่องจากศาสนาอิสลามกำหนดในวันรายอให้ชาวมุสลิมสวมใส่เสื่อผ้าชุดใหม่ที่สวยงาม

นายอิสมาแอ กล่าวว่าทางมูลนิธิฯ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันทำบุญโดยบริจาคเงินเพื่อนำไปซื้อชุดรายอดังกล่าว สำหรับชุดเครื่องกายของผู้หญิงราคาชุดละ 480 บาท ชุดผู้ชายราคา 350 บาท โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายเลขบัญชี 2664240112 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ของเดือนรอมฎอนหรือประมาณวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

นายอิสมาแอ เปิดเผยด้วยว่า ขณะนี้ทางมูลนิธิได้ให้เด็กทั้ง 600 คนไปวัดตัวที่ร้านตัดเสื้อต่างๆ ในพื้นที่แล้ว และคาดว่าจะสามารถแจกจ่ายชุดรายอดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนรอมฎอน ตรงกับวันที่ 12 กรกฎาคม 2557

 

ร่วมเอื้อเฟื้อผู้ต้องขังมุสลิมในเดือนรอมฎอนกับกลุ่มด้วยใจ

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจเปิดเผยว่า กลุ่มด้วยใจและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่ จัดโครงการรอมฎอนเพื่อสันติภาพ ด้วยการรับการบริจาค เงิน อินทผลัม เสื้อผ้าและผ้าโสร่ง เพื่อที่จะนำไปบริจาคแก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่อยู่ในเรือนจำ 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เรือนจำกลางปัตตานี เรือนจำกลางยะลา เรือนจำกลางสงขลา เรือนจำกลางนราธิวาส และเรือนจำนาทวี  

ช่วงเวลาในการรับบริจาค รับบริจาคเงินตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 ถึง 18 กรกฎาคม 2557 การรับบริจาคอินทผลัม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 – 5 กรกฎาคม 2557  การรับบริจาคเสื้อและผ้าโสร่ง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2557 - 20 กรกฎาคม 2557

เป้าหมายของการจัดโครงการในครั้งนี้คือ เพื่อลดภาระของครอบครัวผู้ต้องขังในการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ต้องขังที่เป็นมุสลิมในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมการประกอบความดีของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอนร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจสังคมในระยะยาว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำได้ถือศีลอดและรับอาหารที่เหมาะสมในเดือนรอมฎอน เกิดความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ต้องขังเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม

ลิงค์กำหนดการกิจกรรม "รอมานาน รอมฎอน"

“รอมานาน รอมฎอน” กิจกรรมเรียนรู้เพื่อเตรียมรับเดือนถือศีลอด

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เครือข่ายองค์กรเยาวชน สายเชือกเดียวกัน จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ มัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสและสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฎอนี จัดกิจกรรม “รอมฎอน รอมานาน” ที่หาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ในงานจะมีการเสวนาหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หัวข้อ “รอมานาน รอมฎอน” โดย อ.มูฮำหมัด คอยา ร่วมกับ อ.มูฮำหมัด สันหมาน การบรรยายหัวข้อ “หวนสู่รอมฎอนของบบรรพชน” โดย อ.บับลี อับดุลเราะมาน และหัวข้อ “ฆูฟีรอลาฮู” โดย อ.มูรีด ทิมะเสน และการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “เพื่อที่สู่เจ้าได้ยำเกรง” โดย ผศ.ดร.อิสมาแอ ลุตฟี จะปะกียา

นายอัสรี ยา ประธานโครงการจัดงานกิจกรรม “รอมานาน รอมฎอน” เปิดเผยว่า เป้าหมายของงานคือเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับเดือนรอมฎอน การปฏิบัติตัวในระหว่างเดือนรอมฏอนและการปฏิบัติตัวหลังจากเดือนรอมฎอน

นายอัสรี เปิดเผยอีกว่า ภายในงานมีการตรวจสุขภาพ โดยสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และมีการจัดบูทนิทรรศการ ร้านค้า สำหรับผู้สนใจที่เปิดบูทในงานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 6809943

ลิงค์กำหนดการประชุมวิชาการ รอมฎอนกับสุขภาพ

เวทีวิชาการ “รอมฎอนกับสุขภาพ” การดูแลผู้ป่วยในเดือนถือศีลอด

วันที่ 22 มิถุนายน 2557 ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข และโรงพยาบาลศูนย์ยะลาจัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “รอมฎอนกับสุขภาพ (Ramdan and Health)” ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 650 คน ในเรื่องการปฏิบัติต่อคนป่วยและการให้คำแนะนำต่อคนป่วยในช่วงเดือนรอมฎอนนี้

นายอิทธิพล แวมิง เลขาธิการสมาคมจันทร์จันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ได้เชิญนักวิชาการมุสลิมร่วมสมัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อวินิจฉัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการถือศีลอดของคนป่วย และรวมทั้งเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติต่อคนป่วยในช่วงเดือนรอมฎอนโดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายอิทธิพล เปิดเผยอีกว่า ไฮไลน์งานอยู่ที่การบรรยายเรื่อง “การดูแลผู้ป่วยที่ถือศีลอดรอมฎอน” โดยนายแพทย์วีรวรรธ คลายนา อายุรแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ และบรรยายเรื่อง“ฟัตวารอมฎอน” ข้อวินิจฉัยทางศาสนาในสภาวะต่างๆของผู้ป่วยที่ถือศีลอด โดย อ.เจ๊ะเลาะ แขกพงศ์ จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และดร.อิบรอฮีม สือแม จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมได้ฟรี ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0850789799

กำหนดการงานซูบูลุสสลาม ครั้งที่4“ประตูสู่รอมฎอน”

มัสยิดซูบูลุสสลามดารุลญาดีดตลาดเก่าร่วม “ประตูสู่รอมฎอน”

วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557 ณ มัสยิดซูบูลุสสลามดารุลญาดีด (ตลาดเก่า) ยะลา เชิญพี่น้องร่วมงานซูบูลุสสลาม ครั้งที่ 4 “ประตูสู่รอมฎอน” เปิดงานโดยอีหม่ามมัสยิดซูบูลุสสลามดารุลญาดีด กิจกรรมการแสดงความสามารถของเยาวชน และ ปฐกถาพิเศษจาก นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

เสวนาในหัวข้อ “รอมฎอนรักษาสุขภาพ” โดย นายแพทย์อีระฟาน หะยีอีแต โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เภสัชกรวิบูลย์ คลายนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ดำเนินรายการโดย นายแพทย์จีระศักดิ์ เต๊ะปูยู เวลา 20.30 – 22.30 น.  บรรยายหัวข้อ “รอมฎอนอย่างนบี” โดย อาจารย์ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัดสอิ๊ด นักวิชาการอิสลาม อาจารย์มุรีด ทิมะเสน นักวิชาการอิสลาม