สำนักจุฬาฯ ประกาศ 1 รอมฎอน ตรงกับ 29 มิถุนายน

 

สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศวันที่ 1 รอมฎอนปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช  1435 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าวได้มีประชาชนร่วมกันดูดวงจันทร์ในที่ต่างๆ ทั่วประเทศเช่นทุกปี ซึ่งผลปรากฎว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

สำนักจุฬาราชมนตรีจึงขอประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2557