เริ่มแล้วประชุมนานาชาติ CCPP สัมผัสองค์ปาฐกชื่อดังด้าน‘สันติภาพกับการสื่อสาร’

เริ่มแล้วประชุมวิชาการนานาชาติ CCPP การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่ ม.อ.ปัตตานี สัมผัสองค์ปาฐกชื่อดัง ด้านสันติภาพกับการสื่อสาร อธิการบดี ม.อ.ประธานพิธีเปิด เผยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารค่อนข้างจำกัดทั้งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่อาคารนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ม.อ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย” (Communication, Conflicts and Peace Processes :Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand) หรือ CCPP โดยมีนักศึกษา สื่อและนักวิชาการทั้งจากส่วนกลางในในพื้นที่ รวมทั้งภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวนมาก

h

รศ.ดร.ชูศักดิ์ กล่าวระหว่างพิธีเปิดว่า ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับปัญหารากเหง้าและแรงขับเคลื่อนที่นำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงมีจำนวนมาก ทั้งมิติการเมือง วัฒนธรรม และภาคประชาสังคม แต่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารค่อนข้างมีจำกัด ทั้งที่ความรู้ด้านนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพในเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคของประเทศไทย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมนานาชาติครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับความเข้าใจและเห็นหนทางคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น

สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2557 จัดโดย คณะวิทยาการสื่อสาร วิทยาลัยอิสลามศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

 

ไฮไลท์

โดยจุดเด่นๆ ของการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ ในวันแรกได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จากระเบิดถึงป้ายผ้า ? การเปลี่ยนยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยอาวุธสู่การไม่ใช้อาวุธโดย .ดร.Stein Tønnesson สถาบันวิจัยสันติภาพแห่งกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

 

Stein Tønnesson

l

.ดร.Stein Tønnesson เป็นนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์ชาวนอร์เวย์ สนใจศึกษาวิจัยด้านความขัดแย้งระหว่างประเทศในเขตทะเลจีนใต้ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามและการสร้างชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัยด้านสันติภาพในเอเชียตะวันออก ที่มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน เขายังเป็นรองบรรณาธิการด้านเอเชียของวารสาร Journal of Peace Research และได้รับเชิญเป็นผู้วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งและสันติภาพในสื่อมวลชนระดับสากล

จากนั้น ตามด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ระหว่างสองทางเลือกอันเป็นหายนะ : การใช้ศักยภาพของสื่อใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง (Between Scylla and Charybdis : Harnessing the Potential of New Media for Conflict Transformation) โดย Sanjana Yajitha Hattotuwa ศูนย์ศึกษานโยบายทางเลือก ประเทศศรีลังกา

 

Sanjana Hattotuwa

i

สำหรับ Sanjana Hattotuwa เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้านสื่อภาคพลเมืองและสื่อใหม่อย่างแข็งขัน เขายังเป็นผู้มีบทบาทในการออกแบบและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งการศึกษาระบบนิเวศของสื่อมวลชนเพื่อสร้างสันติภาพ การลดความขัดแย้งผ่านสื่อออนไลน์ และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่สันติภาพ

เขาเป็นนักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายสื่อของศูนย์ศึกษานโยบายทางเลือก ประเทศศรีลังกา นับตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสันติภาพในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังทำงานขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติและการรักษาสันติภาพให้กับองค์การสหประชาชาติอีกด้วย

ในปี 2553 เขาเป็นชาวศรีลังกาคนแรกที่ได้รับรางวัลจาก TED Fellowship และรางวัลด้านผู้ประกอบการข่าวสารและความรู้จากมูลนิธิ Ashoka ทั้งสองรางวัลดังกล่าวยืนยันถึงความทุ่มเทของเขาในการเป็นผู้ริเริ่มใช้พลังของสื่อภาคพลเมืองและสื่อใหม่ในการติดตามสถานการณ์ความรุนแรง การสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ     

 

Jake Lynch

e

ส่วนไฮไลท์ของงานวันที่สอง ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วารสารศาสตร์สันติภาพเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.Jake Lynch ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

Associate Professor Dr. Jake Lynch เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติภาพแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เขาทุ่มเทเวลากว่าสิบปีเพื่อการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวารสารศาสตร์เพื่อสันติภาพ (Peace Journalism) รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการรายงานข่าวเพื่อสันติภาพทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง

ผลงานทางวิชาการที่นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาด้านการสื่อสารเพื่อสันติภาพในประเทศไทยรู้จักกันดี เช่น Debates in Peace Journalism (Sydney University Press, 2008); Peace Journalism (with Annabel McGoldrick, Hawthorn Press, Stroud, UK, 2005) และบางบทความใน Handbook of Peace and Conflict Studies (Oxford, 2007)

จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ เสวนาเรื่อง “บนเส้นทางสันติภาพ : ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่” Open discussion : On the (Peace) Road Again. Pa(t)tani in New Conditions

 

กำหนดการ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดน