โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้เปิดรับสมัครอบรมข่าว 2 ภาษา

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการเขียนข่าว 2 ภาษา ไทย-มลายู ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 พ.ย. – 20 ธ.ค. 2557 นี้ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อบรมเข้มข้นกับวิทยากรระดับตำนาน เรียนรู้เทคนิคระดับเซียนจากผู้มากประสบการณ์พร้อมกับมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ปิดท้าย สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

 

ร่างกำหนดการอบรมข่าว 2 ภาษาเพื่อการสื่อสารสันติภาพ

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ปี 2557

 

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมข่าวมลายู-ไทย

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ประสงค์จะเปิดการฝึกอบรมข่าว 2 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ภาษามลายูและภาษาไทย สัปดาห์ละครั้ง ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2557 จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ โดยแจ้งทางอีเมลล์ dsj@dsjgroup.org และหมายเลขโทรศัพท์ 086 598 0581 ฟรี รับจำนวนจำกัด

เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข่าวและการสื่อสาร 2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 3.การฝึกการเขียนข่าว ภาษาไทยและภาษามลายู 4.การจัดเวทีเสวนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมข่าวภาษาใดภาษาหนึ่งได้ หรือเข้าร่วมทั้ง 2 ภาษาได้

สำหรับผู้ที่จะเข้าอบรมข่าวภาษามลายู ต้องมีงานเขียนภาษามลายูของตัวเองมานำเสนออย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น

ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2557 (สัปดาห์ละครั้ง)

สถานที่ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

สัปดาห์ที่ 1

วันที่

เวลา

หัวข้อ/วิทยากร

ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

พฤหัส

13พ.ย.

เช้า

(09.00-12.00)

-ลงทะเบียน / แนะนำโครงการ/องค์กร / บรรยายการทำข่าวเบื้องต้น

โดย ทีมงาน DSJ

รวม

(ไทย-มลายู)

 

บ่าย

(13.00-16.30)

-ความสำคัญของการสื่อสาร

-ฝึกจับประเด็นข่าว/จำลองการประชุมโต๊ะข่าว/การเสนอประเด็น/ให้การบ้าน

รวม

ศุกร์

14พ.ย.

เช้า

 

-การสื่อสารในอาเซียน โอกาสของภาษามลายู โดย อัศโตรา ญาบัต

รวม

เวทีเปิด

บ่าย

-การสื่อสารในอาเซียน (ต่อ)

รวม

ค่ำ

-ประเด็นข่าว/ประเด็นองค์ความรู้

-เล่าประสบการณ์ เด็กใหม่ฝึกทำข่าว

รวม

 

เสาร์

15พ.ย.

เช้า

-การสื่อสารภาษามลายู

โดย อ.มะนาวาวี มามะ มรภ.ยะลา

มลายู

 

บ่าย

-การสื่อสารภาษามลายู

โดย อ.ชินทาโร ฮาร่า ม.อ.ปัตตานี

มลายู

สัปดาห์ที่ 2

วันที่

เวลา

หัวข้อ/วิทยากร

ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

พฤหัส

20พ.ย.

เช้า

-หลักการเขียนข่าว/เรียนรู้จากงาน

โดย มูฮำหมัด ดือราแม

ไทย

 

บ่าย

-นำเสนอประเด็น/หลักการเขียนข่าว/เรียนรู้จากงาน

ไทย

ศุกร์

21พ.ย.

เช้า

-ความสำคัญของการสื่อสาร/การสื่อสารแบบพหุวิถี/การทำข่าวสันติภาพ

โดย ทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)

รวม

เวทีเปิด

บ่าย

-หลักการเขียนข่าว/เรียนรู้จากงาน

รวม

เสาร์

22พ.ย.

เช้า

การสื่อสารภาษามลายู/นำเสนอประเด็น

โดย อ.มะนาวาวี

มลายู

 

บ่าย

-การแปลภาษามลายู/ไทย

โดย อ.ชินทาโร ฮารา

มลายู

สัปดาห์ที่ 3

วันที่

เวลา

หัวข้อ/วิทยากร

ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

พฤหัส

4 ธ.ค.

เช้า

-หลักการเขียนข่าว/เรียนรู้จากงาน

ไทย

 

บ่าย

-หลักการเขียนข่าว/เรียนรู้จากงาน(ต่อ)

ไทย

ศุกร์

5 ธ.ค.

เช้า

-จากเรื่องเล่า สู่การสื่อสาร

โดย ธิตินบ โกมลนิมิ ผู้จัดการ DSW

รวม

 

บ่าย

-จากเรื่องเล่า สู่การสื่อสาร(ต่อ)

รวม

เสาร์

6 ธ.ค.

เช้า

-เรียนรู้จากงาน/วิจารณ์งานเขียน

โดย อ.มะนาวาวี มามะ

มลายู

 

บ่าย

-เรียนรู้จากงาน/วิจารณ์งานแปล

อ.ชินทาโร ฮาร่า

มลายู

สัปดาห์ที่ 4

วันที่

เวลา

หัวข้อ/วิทยากร

ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

พฤหัส

11ธ.ค.

เช้า

-เรียนรู้การถ่ายภาพ/ภาพข่าว/ภาพเคลื่อนไหว(ต่อ)

รวม

 

บ่าย

เรียนรู้การถ่ายภาพ/ภาพข่าว/ภาพเคลื่อนไหว

รวม

ศุกร์

12ธ.ค.

เช้า

-เรียนรู้จากงานเขียน

รวม

 

บ่าย

-เรียนรู้จากงานเขียน(ต่อ)

รวม

ค่ำ

-เรียนรู้จากงานเขียน

 

เสาร์

13ธ.ค.

เช้า

-เรียนรู้มลายูอักษรยาวี Cepegangnya

โดย บาบอมะยานี ดาหามิ

มลายู

เวทีเปิด

 

 

บ่าย

-เรียนรู้มลายูอักษรยาวี (ต่อ)

มลายู

สัปดาห์ที่ 5

เวทีเสวนา “ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร เราสื่อสารกับโลกมลายูแค่ไหน อย่างไร”

วันที่

เวลา

หัวข้อ/วิทยากร

ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

เสาร์

20ธ.ค.

เช้า

เสวนา “เราสื่อสารกับโลกมลายูแค่ไหน อย่างไร”

รวม

เวทีเปิด

บ่าย

เวทีค้นหาปัญหา “ฟอนด์ยาวีกับเทคโนโลยีการสื่อสาร”

รวม

 

หมายเหตุ :

-กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-ช่วงพักจากการอบรม ลงพื้นที่ทำข่าวเก็บข้อมูล

-ผลงานจากการอบรมทยอยนำเสนอในเว็บไซต์ DSJ, หนังสือพิมพ์ภาษามลายู “ซีนารัน” จดหมายข่าวภาษามลายู และอื่นๆ

-ผู้เข้าอบรมสามารถจัดโปรแกรมเรียนรู้เพิ่มได้หลังการอบรม