เธอประกาศว่า “ถึงเวลาทุกคนต้องสร้างสันติภาพ ผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในการเจรจา”

 

เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงและแสวงหาสันติภาพ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลวันที่ 25 พฤศจิกายน นายกเหล่ากาชาดปัตตานีนำเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเด็ก พวกเธอประกาศในเวทีว่า “ถึงเวลาทุกคนต้องสร้างสันติภาพ ผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในการเจรจา”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงและแสวงหาสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงจังหวัดปัตตานี กองทุนบทบาทสตรี และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดกิจกรรม “รวมพลังผู้หญิง เด็ก สตรี เยาวชน ชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” เนื่องในโอกาสวันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีสากลวันที่ 25 พฤศจิกายน

โดยในพิธีมี พล.ต.อัตธเดช มาถนอม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน โดยมีเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณ 400 คน เข้าร่วม กิจกรรมเริ่มด้วยการเดินขบวนรณรงค์ยุติความรุนแรงจากหน้าโรมแรมมายการ์เดนท์ไปตามถนนเจริญประดิษฐ์จนถึงม.อ.ปัตตานี นำโดยนางสุไพ แก้วสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานี จากนั้นมีการมอบเงินโครงการอุดหนุนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 100,000 บาท

ด

ผู้หญิงต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ

จากนั้นมีการจัดเสวนาหัวข้อ “เรา……จะยติความรุนแรงและสร้างสันติภาพได้อย่างไร กรณีความขัดแย้งชายแดนใต้” โดยนางปาตีเมาะ สะดียามู ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ความรุนแรงในพื้นที่สามารถยุติได้แต่รัฐต้องสร้างพื้นที่ของผู้หญิงในการลดความรุนแรง

“เรามักพูดถึงการยุติความรุนแรงโดยTrak1 Trek2 และ Trek 3 แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการยุติความรุนแรงคือคนในหมู่บ้าน เพราะความรุนแรงเกิดขึ้นในหมู่บ้าน และคนที่สำคัญที่จะทำให้ยุติความรุนแรงในหมู่บ้านได้คือผู้หญิง เพราะผู้หญิงสามารถพูดคุยกับคนทุกระดับในหมูบ้านได้ และพลังของผู้หญิงทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านเป็นเครือมือสำคัญในการช่วยลดความรุนแรง ไม่ใช่เครื่องมือในการตอบโต้ระหว่างกัน” นางปาตีเมาะ กล่าว

นางปาตีเมาะ กล่าวด้วยว่า การเจรจาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งประสบความสำเร็จหลายๆพื้นที่ และในกระบวนการเจรจานั้นก็มีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายรัฐและหน่วยงานความมั่นคงว่าที่จะต้องให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาด้วย โดยเฉพาะการเจรจาในระดับTrack 1เพราะผู้หญิงเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงโดยตรง

g

ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมสร้างสันติภาพ

นางรอมือละห์ แซแยะ ภรรยาผู้ถูกดำเนินคดีความมั่นคง กล่าวว่า สันติภาพไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องช่วยกัน ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกต้องช่วยกัน โดยเฉพาะคนในพื้นที่ต้องช่วยกันสร้างสันติภาพขึ้นมา เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านของเราและเป็นพื้นที่ที่เรารักด้วย

“ณ วันนี้หากเราไม่ช่วยสร้างสันติภาพหรือเพียงแค่โพสต์ในเฟสบุ๊คอย่างเดียว โดยไม่ได้ลงมือสร้างสันติภาพ สันติภาพก็จะไม่เกิดขึ้นและดิฉันเชื่อว่าความยุติธรรมและสันติภาพจะต้องเกิดน้ำมือของพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแด็ก ผู้หญิงและผู้ใหญ่ก็ตาม ถึงเวลาที่ทุกคนต้องสร้างสันติภาพในพื้นที่ขึ้นมาแล้ว”นางรอมือละห์ กล่าว

การเสวนาปิดท้ายด้วยการมอบเงินทุกการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 894 ทุนเป็นเงินจำนวน 5,076,000 บาท โดยผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศอ.บต.เป็นผู้มอบ

 

s