มหกรรมวิชาการ “สู่...ครูผู้สร้างประชาชาติ” มฟน. แนะแนวทางเป็นผู้สอนที่มีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม จัดมหกรรมวิชาการ “สู่...ครูผู้สร้างประชาชาติ” แนะแนวทางการเป็นครูคุณภาพ ชี้ต้องมีความรู้ที่เป็นสหวิชาการ พร้อมเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา

ะr

วันที่ 17 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมกับสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอัสสลาม จัดโครงการวันมหกรรมวิชาการอัสสลาม ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวันมุหัมมัดนอร์ มะทา มหาวิทาลัยฟาฏอนี หัวข้อ “สู่...ครูผู้สร้างประชาชาติ”มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประมาณ 2,200 คน เป็นชาย700 คน และหญิง1,500 คน

ดร.กฤษณพงค์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” โดยให้ข้อคิดว่า ครูที่ดีนอกจากจะทำหน้าสอนหนังสือแล้วยังต้องเป็นผู้นำได้ด้วย

“ตอนผมอายุ 40 ปี ผมเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ พออายุ 50 ปีผมเรียนรู้การใช้โน๊ตบุ๊ค พออายุ 60 ปี ผมก็เรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟน เราอย่าทำตัวเราให้ตกรุ่น เพราะจะไม่มีราคา”

งานช่วงแรกเป็นการเสวนาเพื่อนำเสนอจัดการศึกษาขององค์กรภาคีเครือข่ายอาเซียน ได้แก่ การศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร์และมาเลเซีย

ส่วนในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อ “ครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู”โดย ผศ.จิรพันธ์ เดมะ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี กล่าวตอนหนึ่งว่า การศึกษาของประเทศไทยครูทุกคนต้องมีคุณภาพ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และเก่งในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม อาชีพครูเป็นกุญแจในการเปิดประตูสวรรค์

จากนั้น มีการบรรยายหัวข้อ “ครูมุร็อบบีย์ ครูมืออาชีพ” โดย UstazMegat Muhammad Amin จากองค์การ Ikram muslem Malaysiaโดยกล่าวว่า ครูถือว่าเป็นทำหน้าที่ของทุกคน สอนให้ทุกคนมีความรู้ที่เป็นสหวิชา เช่น เป็นครู ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักการเมือง และอื่นๆ ซึ่งในโลกหน้า เราจะต้องตอบคำถามกับพระเจ้าให้ได้ว่า เราทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอย่างไร

การบรรยายหัวข้อสุดท้าย โดยผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนีหัวข้อ “จุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนของเรา สวรรค์ของเรา” โดยกล่าวว่า ครูต้องเป็นคนชอบที่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา ต้องสอนให้เด็กเชื่อฟัง ไม่ใช่สอนให้กลัว ต้องสอนให้เกรงกลัวต่อพระเจ้า และต้องพยายามนำความรู้ที่มีการพัฒนาตลอดเวลามาสอนด้วย ดังนั้นครูต้องอ่านและเรียนรู้ให้มาก