เวทีวรรณกรรมมลายู เรียกร้องทุกฝ่ายรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ถิ่นเกิด

วงเสวนา “คืนวรรณกรรม ภาษามลายู” ในงานเมาลิดกลางยะลา เรียกร้องทุกฝ่ายรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ถิ่นเกิด ร่วมเปลี่ยนป้ายให้มีภาษามลายู และใช้ภาษาที่ถูกต้อง คนเข้าร่วมคับคั่ง

ระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียนและการทดสอบอ่านคัมภีร์อัล-กรุอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ณ หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการขับร้องอนาซีด บรรยายธรรม การอ่านบทกวี เล่าเรื่องสั้น และการการเสวนา

โดยในวันที่ 31 มกราคม เวลา 9.00 น. มีการเสวนาหัวข้อ “คืนวรรณกรรม ภาษามลายู” จัดโดยสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษามลายู มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

www

โดยในวงเสวนาได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญภาษามลายูให้มากขึ้น และให้ภูมิใจในภาษามลายู เพราะปัจจุบันภาษามลายูเป็นภาษาที่รู้จักโดยทั่วกันแล้ว ที่สำคัญคือการใช้ภาษามลายูที่นี่มีการใช้ 2 แบบอักษรคือ อักษรรูมี และอักษรยาวี ซึ่งต่างจากที่อื่น

วงเสวนายังขอความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ ให้เขียนป้ายเป็นภาษามลายูด้วย ไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อ ป้ายร้านค้าหรือป้ายโฆษณา และให้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง

ด้านนายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันท์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวชื่นชมสถานบันภาษามลายูไทยแลนด์ที่จัดเสวนานี้ เพราะสามารถสะท้อนความเข้าใจ และเข้าถึงความรู้สึก ความรัก ต่อบ้านเกิด ถือเป็นพัฒนาการของการสื่อสารระหว่างกันของประชาชนในพื้นที่ ในแง่ของคุณค่าและความสุนทรียะทางวรรณกรรมและวรรณคดี หมายถึง ความดี ความสวยงาม ความละเอียดอ่อน ไพเราะ บริสุทธิ์ ของภาษาที่สามารถจับต้องได้

นายหะยีหะมีดิง สะนอ ประธานสถานบันภาษามลายูไทยแลนด์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมวรรณกรรมภาษามลายูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ายิ่งอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการใช้ภาษามลายูสู่ระดับอาเซียนต่อไป สามารถเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสอย่างจริงจังต่ออัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมมลายู สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบสุขในพื้นที่

ty