มอบรางวัล“Live Our life” ให้ 4 สตรีสู้ชีวิตเพื่อสังคมชายแดนใต้ มีทั้งนักเยียวยาไปจนถึงคนเก็บขยะขาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล พร้อมมอบรางวัล“Live Our life” ให้ 4 ผู้หญิงสู้ชีวิตทำงานเพื่อสังคมในชายแดนใต้ มีทั้งเหยื่อผู้สูญเสียที่เปลี่ยนบทบาทเป็นนักเยียวยา ไปจนถึงผู้หญิงเก็บขยะขาย ภูมิใจที่ได้รางวัล ยืนยันพร้อมใจสู้ต่อไป ท่ามกลางสตรีที่ร่วมงานกว่า 1,200 คน

ก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)ปัตตานี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “พลังสตรี พลังสันติ ร่วมกันพัฒนา ตานีของเรา”  โดยมีผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประมาณ 1,200 คน

ในงานมีการมอบโล่รางวัลผู้หญิงสู้ชีวิต “Live Our life” แก่ผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นางมาเรียม โสะ 2.นางมาลี สะมะแอ 3.วัชนีวรรณ เสมรมณ์ 4.นางสาวตอยีมะห์ สือแม โดยนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้มอบ

นางมาเรียม กล่าวหลังจากได้รับรางวัลว่า ตนเป็นคนจังหวัดปทุมธานีมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2548 ต่อมาปี 2549 สามีเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบในพื้นที่ หลังจากสามีเสียชีวิต ตนได้ทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบคนอื่นๆด้วย ตนรู้สึกดีใจที่ผู้ได้รับผลกระทบหลายคนได้รับการเยียวยาจากรัฐเหมือนตน รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลนี้

ส่วนนางมาลี กล่าวว่า ไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลนี้ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมาก ที่ผ่านมาพยายามอุทิศตัวเองทำงานเพื่อสังคมมาตลอด โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ตนประกอบอาชีพเก็บขยะขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ดูถูก แต่ก็จะประกอบอาชีพนี้ต่อไปเพราะสามารถช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้

นางรอซีดะห์ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุตความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อมีส่วนร่วมเฉลิมฉลองวันสตรีสากล และรำลึกพลังของสตรีที่ได้ร่วมกันต่อสู้ให้ได้มาซึ่งความเสมอภาพ ความยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นางรอซีดะห์ กล่าวอีกว่า รวมทั้งเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในหมู่บ้านหรือชุมชนของตัวเอง ลดความหวาดระแวง นำไปสู่การสร้างสังคมสันติสุข และเพื่อเป็นเวทีสื่อสารและ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ใช้กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างความรักความสามัคคี นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพสตรีให้ดีขึ้น

dgh

dsah