ม.อ.จัดงาน Malam warisan budaya Melayu เวทีรวมศิลปะการแสดงมลายูในภูมิภาคที่หลายคนไม่เคยดู

ม.อ.จัดงาน Malam warisan budaya Melayu เวทีรวมศิลปะการแสดงมลายูในภูมิภาค Nusantara หลากหลายชุด มากที่สุดที่หลายคนอาจไม่เคยดู งานเริ่ม 1 ทุ่มคืนวันพุธนี้

 

 

melayu1

นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายูและมลายูศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เตรียมจัดงานราตรีสืบสานวัฒนธรรมมลายู (Malam warisan budaya Melayu) ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี โดยจะนำศิลปะการแสดงมลายูจากทั่วทุกภูมิภาคมลายู หรือ Nusantara มาแสดงด้วย เช่น Tari saman, Dikir hulu, Zapin johor, Tari zapin lancang kuning, Tari dayak, Tari gining-gining, Seloka, Puisi เป็นต้น การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป งานนี้เปิดเข้าชมฟรีตลอดงานและจะมีการจับรางวัลแจกอีกมากมายด้วย

s

นายอัลอามีน บากา นักศึกษาสาขาวิชามลายูศึกษา ชั้นปีที่ 3 เปิดเผยว่า โครงการราตรีสืบสานวัฒนธรรมมลายูเป็นกิจกรรมของเอกภาษามลายูและมลายูศึกษา ซึ่งจัดขึ้นทุกปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของทั้งสองสาขานี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ส่วนการแสดงทั้งหมดมาจากนักศึกษาทั้งสองสาขาทุกชั้นปี

นายอัลอามีน เปิดเผยต่อไปว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมลายู และร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมมลายูให้คนทั่วไปผ่านกิจกรรม และเพื่อให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมลายูมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันการแสดงศิลปวัฒนธรรมมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มลดน้อยถอยลง กิจกรรมนี้ก็สามารถทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูของเราได้” นายอัลอามีน กล่าว

ปีนี้จะมีรูปแบบการนำเสนอโดยมีการอ่านข่าวที่เชื่อมโยงเรื่องราวศิลปวัฒนธรรมมลายูต่างๆในภูมิภาคมลายูทั้งหมดด้วย เพื่อให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันของการแสดงแต่ละชุดแต่มีแหล่งกำเนิดที่ต่างกัน

การแสดงชุดพิเศษสุดในคืนนั้น คือ Tari saman เป็นการร่ายรำที่มีแหล่งกำเนิดจากอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการแสดงที่ต้องใช้สมาธิและการฝึกซ้อมอย่างมาก เพราะนักแสดงต้องร่ายรำและปรบมือพร้อมกันอย่างรวดเร็ว ต้องใช้ความพยายามสูงมาก ซึ่งปีนี้นักแสดงพยายามทำให้คล้ายคลึงกับต้นฉบับมากที่สุด เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้ไปดูที่อาเจะห์เลย

 “ปัจจุบันความเป็นมลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเรา เริ่มลดน้อยถอยลง ทำให้วัฒนธรรมอื่นเข้ามาแทรก จึงทำให้ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมมลายูบ้านเรา เท่าที่ผมสามารถจะทำได้” นายอัลอามีน กล่าว

ดด

Dr.Djusmalinar Djamarin

Dr.Djusmalinar Djamarin อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกภาษามลายู เปิดเผยว่า การแสดงในปีนี้จะพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เพราะไม่ได้เน้นการแสดงที่มีอยู่เฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศมาเลเซียเท่านั้น แต่จะเป็นการแสดงที่มาจากเกือบทั้งหมดของภูมิภาคมลายูเลย เพื่อเป็นการต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

“ปีนี้ผู้ชมจะได้ชมและได้เห็นความคล้ายคลึงกันของศิลปวัฒนธรรมมลายูเหล่านั้น เช่น ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี Dikir hulu ที่เน้นการเคลื่อนไหวของมือ ส่วนที่คล้ายคลึงกัน เช่น Tari saman ที่มีการเคลื่อนไหวของมือเช่นกัน แต่มากกว่าและเร็วกว่า” Dr.Djusmalinar กล่าว

Dr.Djusmalinar กล่าวว่า รูปแบบการนำเสนอทุกๆปีจะไม่เหมือนกัน แต่ปีนี้เราได้หารือและตกลงกับนักศึกษาว่า จะนำเสนอการแสดงศิลปวัฒนธรรมมลายูแบบดั้งเดิมเพื่อให้มีความหลากหลายและให้ทุกคนได้รู้จักวัฒนธรรมมลายูที่อยู่นอกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมในภูมิภาคมลายูอีกด้วย

 “มลายูนั้นกว้าง โดยเฉพาะในภูมิภาค Nusantara ทั้งหมดคือพี่น้องกัน ฉะนั้น เราต้องร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมมลายูของเราไว้ ถ้าเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์ แล้วใครจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของเรา” Dr.Djusmalinar Djamarin กล่าวปิดท้าย

dff