อเมริกามอบปริญญาเอกให้‘บาบอแม’ ประธานอิสลามปัตตานี ในฐานะบุคคลสันติภาพและผู้นำแห่งคุณธรรม

IUM มหาวิทยาลัยในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ ‘บาบอแม’ แวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานี ในฐานะบุคคลแห่งสันติภาพและผู้นำแห่งคุณธรรม จากบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยใช้หลักการศาสนา

bbm1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ถนนกลาพอ อ.เมือง จ.ปัตตานี มีการติดตั้งป้ายไวนิลขนาดใหญ่ มีข้อความแสดงความยินดีแด่นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก International University of Morality (IUM) มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2557 บุคคลแห่งสันติภาพชายแดนใต้ ทั้งภาษาไทยและภาษามลายู

โดยในใบปริญญาระบุว่า นายแวดือราแม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญา ด้านสันติภาพโลกและผู้นำที่มีคุณธรรม (The degree of Honorary doctoral of Philosophy in World peace and Morality leadership)

นายแวดือราแม เปิดเผยว่า IUM จัดพิธีมอบปริญญาใบนี้ให้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร พร้อมกับบุคคลอื่นจากทั่วโลกรวม 60 คน เช่น แอฟริกาใต้ ศรีลังกาและอื่นๆ โดยเป็นคนไทย 3-4 คน แต่ที่ตนรู้จักคือนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

ิbbm33

นายแวดือราแม เปิดเผยต่อไปว่า ตนได้รับปริญญาใบนี้เนื่องจากทาง IUM เห็นว่า ที่ผ่านมาตนเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่โดยใช้หลักการศาสนา

“คนที่เสนอชื่อผมให้ทาง IUM มอบปริญญาใบนี้คือแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และนายมุข สุไลมาน อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี โดยส่งชื่อและประวัติการทำงานของผมไปให้ IUM ซึ่งต้องขอบคุณ IUM ที่ให้ความสำคัญกับผู้นำศาสนาในพื้นที่” นายแวดือราแม กล่าว

นายแวดือราแม เปิดเผยอีกว่า ที่ผ่านมา ก่อนได้รับปริญญาใบนี้ทางเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน และเจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติเดินทางมาสัมภาษณ์ตน ซึ่งตนยื่นยันอย่างชัดเจนว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ต้องใช้หลักการศาสนาเท่านั้น ต่อมาคำสัมภาษณ์ดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งน่าจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ IUM มอบปริญญาใบนี้ให้

“ป้ายประชาสัมพันธ์ ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีทำให้เพราะเห็นว่าต้องให้คนในพื้นที่ทราบ แต่ผมไม่ได้ต้องการประชาสัมพันธ์อะไรมาก ป้ายไว้นิลนี้ก็เลยเพิ่งมาติดเอาตอนนี้”

้้ิิbbm