หลายองค์กรร่วมถกวาระเด็ก สร้างเส้นทางสันติภาพเพื่อเด็ก

 

เครือข่ายปกป้องเด็กร่วมหาทางช่วยเด็กจากเหตุรุนแรง กลุ่มบุหงารายอ สร้างหลักสูตรสันติภาพในโรงเรียนตาดีกา ศูนย์สุขภาพจิตสร้างคู่มือการรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงเรียน มูลนิธินูซันตารอสร้างเครือข่ายชุมชนช่วยเหลือเด็ก มพด.เดินสายพบปะกลุ่มสร้างวาระทำงานเพื่อเด็ก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่คณะวิทยาการสื่อสาร (วสส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) กลุ่มด้วยใจ ร่วมกับ สถาบันวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) และองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย จัดโครงการเสียงเด็กเพื่อสันติภาพ: เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันคุ้มครองสิทธิเด็กในพื้นที่ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมมีตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม 20 องค์กรโดยหารือถึงการปกป้องสิทธิและป้องกันเด็กจากเหตุรุนแรงในพื้นที่ รวมถึงการดูแลเด็กกำพร้า เด็กพิการและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข โดยแต่ละองค์กรได้เสนอกิจกรรมต่างๆที่จะทำดังนี้

 

วิชาสันติภาพศึกษาในโรงเรียนตาดีกา

นายฮาซัน ยามาดีบุ ประธานกลุ่มบูหงารายอ นำเสนอว่า มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) ร่วมกับกลุ่มบูหงารายอได้ร่างหลักสูตร KSPI (Kurikulum Standart Pendidikan Islam) นำใช้ในโรงเรียนตาดีกา(สถานที่สอนศาสนาขั้นพื้นฐานประจำหมู่บ้านหรือมัสยิด) ในพื้นที่ เรียกว่าหลักสูตรสันติภาพ เพราะสาระสำคัญของหลักสูตรนี้คือจะเสริมวิชาสันติภาพศึกษา (Peace Study) เบื้องต้นสำหรับนักเรียนตาดีกาในคาบกิจกรรม

“วิชาสันติภาพศึกษา สอนถึงสันติภาพในจิตใจของเราเป็นอย่างไร สันติภาพกับคนต่างศาสนิกเป็นอย่างไร และสันติภาพกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร” นายฮาซัน กล่าว

นายฮาซัน กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังสอนเรื่องการรับมือเบื้องต้นกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เหตุระเบิดหรือเหตุยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียง โดยครูผู้สอนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะที่ผ่านมาครูตาดีกาหลายคนเสียชีวิตจากเหตุไม่สงบ

“ตอนนี้หลักสูตร KSPI นำร่องสอนใน 10 โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ แต่เทอมหน้าจะขยายไปอีก 20 โรง จนครบทุกโรงเรียนในอนาคต” นายฮาซัน กล่าว

 

ทำคู่มือให้โรงเรียนรับมือเหตุฉุกเฉิน

นางสาวลลิภัทร บัวเกตุ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 นำเสนอว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 กำลังร่างคู่มือการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เหตุยิงหรือระเบิดภายในโรงเรียนหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นคู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมกับให้มีการซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินด้วย โดยเฉพาะโรงเรียนที่เคยเหตุไม่สงบมาแล้ว เช่นเคยเกิดเหตุยิงครูภายในโรงเรียนรัฐ เป็นต้น

 

สร้างเครือข่ายชุมชนช่วยเหลือเด็ก

นางสาวพาดีละห์ นิโซ๊ะ มูลนิธินูซันตารอเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เปิดเผยว่า  มูลนิธินูซันตารอฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กพิการ เด็กยากจน และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไม่สงบ มีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยใช้ระบบการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ความช่วยเหลือเด็ก

“ตอนนี้มูลนิธิกำลังสร้างเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในอนาคตจะมีอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กมากยิ่งขึ้น ทางมูลนิธิจะเน้นให้ความเหลือด้านการศึกษา เพราะจะทำให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน”

 

เดินสายพบปะกลุ่มสร้างวาระทำงานเพื่อเด็ก

นายฮัมดี ขาวสะอาด เจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2558 มพด.จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย 3 ดี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะเดินสายเยี่ยมองค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กเพื่อสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีให้องค์กรที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และมาร่วมกันกำหนดวาระการทำงานเรื่องเด็กและเยาวชนร่วมกัน เพราะหากองค์กรเหล่านี้มีความเข้มแข็งก็จะมีส่วนสำคัญในกระบวนการสันติภาพในพื้นที่

สำหรับกำหนดการกิจกรรมเบื้องต้นได้กำหนดจะเยี่ยมกลุ่มต่างๆในจังหวัดยะลา นราธิวาสและปัตตานี ได้แก่ กลุ่มอีงะกำปง กลุ่มยังยิ้ม กลุ่มดอกไหม้ยิ้ม กลุ่มฟ้าใส กลุ่มบ้านบุญเต็ม กลุ่มวีพีส กลุ่มจูโจมจิตอาสาเพื่อสังคม กลุ่มพิราบขาวชายแดนใต้ กลุ่มแตะกระป๋อง กลุ่มด้วยใจ กลุ่มเณอบูโด กลุ่มเยาวชนใจอาสาสายบุรี กลุ่มเยาวชนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี กลุ่มเยาวชนนักศึกษา มนร. กลุ่มเยาวชนนักศึกษาราชภัฎยะลา กลุ่ม Seed of Peace สถาบันสันติศึกษา กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนนราธิวาส กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองนครยะลา