ตามหาสันติภาพ “ปาตานี” ในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน

นักศึกษาปาตานีและนักกิจกรรมในพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน ซึ่งเป็นวันสันติภาพโลก ซึ่งเป็นมติของสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสันติภาพโลก ได้กำหนดวันดังกล่าว วันสันติภาพสากล ( International Peace Day ) เพื่อให้ความสำคัญกับสันติภาพของโลก

ม.อ.ปัตตานีได้มีกิจกรรมเนื่องด้วยวันสันติภาพสากล หลายกิจกรรมที่นักศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสันติภาพ โดย ร่วมออกเดินรณรงค์บริเวณถนน เจริญประดิษฐ์ หน้า ม.อ.ปัตตานี กิจกรรม Help For Peace โดยบริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อม จักรยาน และจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน น้ำมันเครื่องฟรี ณ บริเวณลานคิว ตุ๊กต๊ก ม.อ.ปัตตานี โดยสหพันธ์นักเรียน นักศึกษาสันติภาพชายแดนใต้ (สสชต) กลุ่มสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชน ปาตานี (PerMas) จัดกิจกรรมรณรงค์สันติภาพ ณ อาคารเรียนรวม ม.อ.ปัตตานี

ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Capacity building for southernmost student center (CAPAcenter) จัดวงเสวนา "มนุษย์ ความขัดเเย้ง ศักดิ์ศรี เเละสันติภาพ" เนื่องในวันสันติภาพสากล โดย อาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมด้วย ดร.ไฟซ็อล หะยีอาวัง อาจารย์ประจำสาขามลายูศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี และ คุณมูฮำหมัดอาลาดี เด็งนิ ประธานมูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เวลา 13.30-16.00 น.ณ ห้องมินิเธียเตอร์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ ม.อ.ปัตตานี

กิจกรรม ปัน ปั่น ปั้น 0.3 "ปาตานีปั่นจักรยานเพื่อสันติภาพ" (Patani Bike For Peace Dignity For All 2015) เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแสดงและเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัยและสันติภาพ โดยเริ่มปั่นกันที่ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และมีปลายทางไปสิ้นสุดที่ มัสยิดกรือเซะ นอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพแล้วยังมีวงแลกเปลี่ยนปั้นสันติภาพ และกิจกรรมปันน้ำใจเพื่อนมนุษย์พี่น้องซีเรียอีกด้วย

นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดกิจกรรม POWER OF STUDENT Princess of Narathiwas University They want peace (Freedom) around the world & PATANI too International Day of Peace ที่ชายหาดอ่าวมะนาว อ.เมือง จ.นราธิวาส

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานีส่วนหาดใหญ่ ได้มีการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันสันติภาพสากล (International peace day) ที่หน้าลานหน้าตึกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยนักศึกษาได้ทำการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์ Peace ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สันติภาพ และมีการอ่านแถลงการณ์โดยตัวแทนของนักศึกษาโดยระบุว่าสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี ซึ่งเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนปาตานีที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน.เป็นห่วงและเป็นกังวลอย่างยิ่งว่ากระบวนการสันติภาพปาตานีที่ดำเนินอยู่ภายใต้บรรยากาศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย ในท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของชะตากรรม จึงขอเรียกร้องให้สหประชาชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสันติภาพปาตานีอย่างเร็วไว เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการสันติภาพที่เป็นสากลเท่านั้นจะนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริง

นักศึกษาไทยในประเทศอินโดนีเซียจำนวนกว่า 30 คนชุมชนกันที่เมืองยอร์กยาการ์ตาเพื่อแสดงพลังเนื่องในวันสันติภาพสากลเรียกร้องสันติภาพปาตานี โดยชูป้ายข้อความรณรงค์เช่น #‎HORMATHASRAT RAKYAT PATANI #‎DAMAI ITU INDAH #‎PATANI CINTA DAMAI #PATANI WANT PEACE #DAMAI PATANI #DAMAI DUNIA. Patani sangat mencintai damai, Hormatlah hasrat rakyatnya, dengan yakin bahwa damai itu sangat indah, oleh karena Patani sangat butuh dan perlu kedamain, agar damai Patani salah satu sekutum bunga damai di dunia. Puncak acara adalah DEKLARASI DAMAI DAMAI PATANI, DAMAI DUNIA

และที่อื่นๆ